Het Schaffelaar Erf

Stichting De Rozelaar - IVN - Dol-Fijn - en vele vrijwilligers.

PlaatsBarneveld
Eigenaar KBB Invest B.V.
Stemmen 183
website terug naar overzicht

In Barneveld ligt Landgoed Schaffelaar. Een prachtig bos en landgoed met een oppervlakte van 94 hectare, dat veel gebruikt wordt door inwoners van Barneveld om te ontspannen en te recreëren. Om de maatschappelijke waarde van het landgoed te vergroten, is in 2014 de Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park opgericht. Deze stichting heeft als missie het maatschappelijk belang van Het Schaffelaar Park te bewaken, versterken en verbinden door het aantal activiteiten voor en door de Barneveldse gemeenschap uit te breiden.

Over Het Schaffelaar Erf
Een belangrijk instrument om dat te bereiken is Het Schaffelaar Erf. Het Schaffelaar Erf ligt naast Kasteel De Schaffelaar en fungeert als het ware als schakel tussen het centrum van Barneveld en het landgoed. Op Het Schaffelaar Erf bevinden zich een kinderboerderij, kunstatelier, kinderopvanglocatie, dagbestedingslocatie voor mensen met een beperking, keuken, vergaderplek en een winkeltje. Alles wordt verbonden door een wandelpad waar met regelmaat evenementen en markten worden gehouden. Het pad is de verbinding tussen beleven, spelen, natuur, heden en verleden. Het gebied is en wordt nog altijd gerevitaliseerd, met oog voor het landschap en het historisch erfgoed. Er zijn verder concrete uitbreidingsplannen voor het realiseren van een media belevenis centrum, horeca en een natuurspeelplaats.

Samenwerking
De plannen voor Het Schaffelaar Erf zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Geldersch Landschap en Kastelen (GLK). GLK is de beheerder van het totale landgoed. In Het Schaffelaar Erf wordt samengewerkt met diverse lokale organisaties, waaronder IVN (natuureducatie), Stichting Dolfijn (kinderopvang) en Stichting De Rozelaar (zorg en ondersteuning van mensen met een beperking). Ook wordt de verbinding gezocht met andere locaties (Restaurant De Oranjerie, Kasteel De Schaffelaar) op het landgoed.

Breed publiek
Het Schaffelaar Erf is zeven dagen per week vrij toegankelijk voor inwoners van de gemeente Barneveld en recreanten. Met evenementen en activiteiten probeert de Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park zoveel mogelijk doelgroepen uit de Barneveldse samenleving te betrekken.

Innovatie en voorbeeldfunctie
Stichting Vrienden van het Schaffelaar Park zet met name in op sociale innovatie. Door een fysiek aantrekkelijke ontmoetings-, speel- en recreatieplek te realiseren, willen we verschillende groepen in de Barneveldse samenleving met elkaar in verbinding brengen en bijdragen aan een inclusieve samenleving. Een mooi voorbeeld is dat mensen met een beperking meewerken op Het Schaffelaar Erf, bijvoorbeeld in de kinderboerderij. Ze doen zinvol, relevant werk op een zichtbare plek in de samenleving.

Inzet vrijwilligers
De Stichting Vrienden van het Schaffelaar Park zet zich op vrijwilliger basis in voor de ontwikkeling van Het Schaffelaar Erf. Hierbij wordt de stichting ondersteund door werkgroepen die invulling geven aan de beoogde activiteiten. Deze werkgroepen bestaan uit gepassioneerde vrijwilligers uit Barneveld en omgeving. Ook bij evenementen en activiteiten zijn vrijwilligers betrokken.