Corona: ‘intensivering van vernieuwing’!

PlaatsBeneden-Leeuwen
Eigenaar Museum Tweestromenland
Stemmen 146
website terug naar overzicht

146 stemmen

De coronatijd bracht Museum Tweestromenland een intensivering van vernieuwing. Het museum was dicht, er waren geen bezoekers, maar samen werkten ze door en benutten ze de tijd voor het programma ‘versnelling van vernieuwing w.o. het op de kaart zetten van Museum Tweestromenland’. ‘Samen’ is hierbij het sleutelwoord.

Museum Tweestromenland heeft op verschillende manieren contact gehouden met de vrijwilligers:

 • Het museum verstuurde een tweewekelijkse nieuwsbrieven, waarmee we de betrokkenheid van de vrijwilligers versterkten en we vergrootten zo het draagvlak voor vernieuwing. De nieuwsbrieven bleken een waardevol instrument dat ze vasthouden ook nu het overleg met de vrijwilligers weer loopt;
 • Het museum stuurde de vrijwilligers een mooie brief met een bon voor lekkere bonbons als teken van waardering;
 • De bouwploeg werkte met veel plezier door, niet gehinderd door rondlopende bezoekers ‘verbouwden’ zij een deel van het museum. Zij oogsten nu de complimenten van de bezoekers;
 • Er was vier keer ‘vernieuwing’ en weer open met: de heringerichte zaal ‘Prehistorie en Romeinse Tijd’, de nieuwe tentoonstelling ‘Joden in het land van Maas en Waal’, een verbouwde entree en in september staat de deur van de escaperoom open voor bezoekers.

Daarnaast is Museum Tweestromenland ook in coronatijd de samenwerking aangegaan:

 • Andere musea leverden objecten in bruikleen voor de zaal ‘Prehistorie en de Romeinse tijd’;
 • Met experts van en bruiklenen van elders realiseerden ze de tentoonstelling ‘Joden in het Land van Maas en Waal’;
 • Onze Jongerenraad ontwikkelde de escaperoom met als thema de ‘Swartmaakers’, een project met steun van Erfgoed Gelderland.

Museum Tweestromenland zocht de media op om zichtbaar te blijven:

 • Ook al waren ze gesloten de plannen en nieuwsberichten pikten De Gelderlander en Maas en Waler op. Zij publiceerden veel goede artikelen en het museum bleef zichtbaar voor het publiek;
 • Digitaal is het museum vernieuwd, opgefrist, verjongd en actief.

Museum Tweestromenland heeft op verschillende manieren contact gehouden met het publiek: 

 • Periodieke nieuwsbrieven voor de Vrienden van het museum;
 • Het eerste weekend na de opening was het museum exclusief voor de Vrienden van het museum opengesteld;
 • In augustus was er een verassend miniconcertje, een lezing door een kunstfilosoof die cultuurhistorische objecten in het perspectief van ‘metamorfose’ zette, de kunsttentoonstelling die net voor de museumsluiting open ging;
 • Een nieuwe speurtocht voor kinderen en specifieke kindermiddagen;
 • Een maand lang op zondag gratis toegang.

En als laatste zorgde de coronatijd bij Museum Tweestromenland voor een hernieuwde focus:

 • Met weinig last van de ‘waan van de dag’ vergaderde het bestuur digitaal en werkte aan een volle en verrassende activiteitenagenda voor de tweede helft van 2021. Een hoogtepunt is de deelname aan het Erfgoedfestival met Remy van Kesteren en het concert op 17 oktober;
 • Al met al acht maanden hard werken, iedereen bij de les houden, intensivering van contacten met stakeholders, intensiveren vernieuwing. Gezien blijven worden ondanks de sluiting en van de van de nood een deugd maken.

Met dit programma werkt(e) het museum met een groep bevlogen mensen tijdens de coronacrisis door aan een gezamenlijk doel: een professioneel museum dat gezien moet worden! Het doorwerken (deels digitaal), de drive om het museum op de kaart te zetten verbindt, enthousiasmeert en geeft energie. Nu de resultaten zichtbaar zijn zien zij trotse vrijwilligers. De mooie complimenten van bezoekers vergroten het draagvlak voor de vernieuwing. Er ligt een mooie basis. Nu het museum weer open is, gebruiken we deze basis voor de volgende sprong voorwaarts.

Samenwerkingspartners: Erfgoed Gelderland, experts voor ontbrekende kennis en ervaring, musea voor o.a. bruiklenen, de jongerenraad, bedrijven uit het sponsorprogramma 100×100, gemeenten, fondsen voor subsidies, De Gelderlander en andere media.