Verhaal van Gelderland Symposium

Reflecties op een provinciegeschiedenis in wording | 12 februari 2021 | Online

Auteurs van het meerdelige boek Verhaal van Gelderland gingen op vrijdag 12 februari 2021 in discussie met vakgenoten over de aanpak van het project en over de voorlopige resultaten ervan. Wat zien zij als belangrijkste historische ontwikkelingen in ‘hun’ periode? Met welke dilemma’s worstelen zij? En wat is de betekenis van hun werk binnen het bredere terrein van de regionale geschiedschrijving? Een kritisch gesprek over een omvangrijk project in wording.

Het symposium bestond uit vijf sessies van een uur en was online bij te wonen.

Opening

09:15 - 09:30 uur

Omstreeks 09.15 uur starten we het Verhaal van Gelderland Symposium met een welkomstwoord en introductie door projectleider Dolly Verhoeven, bijzonder hoogleraar Gelderse geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Commissaris van de Koning John Berends zal vervolgens het officiële startschot geven.

Sessie 1: Landschap

09:30 - 10:30 uur

Hoe vormt het landschap de geschiedenis? En hoe vormen mensen het landschap? Onder begeleiding van Verhaal van Gelderland-auteur Nico Willemse gaan auteurs Roy van Beek en Ronald de Graaf daarover in gesprek met historisch geograaf Luuk Keunen en Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Sessie 2: Externe invloeden

10:45 - 11:45 uur

Welke externe invloeden spelen in Gelderland een rol? En welke invloed heeft Gelderland in de wereld? Onder begeleiding van Verhaal van Gelderland-auteur Maarten Hageman gaan auteurs Michel Groothedde en Joost Rosendaal daarover in gesprek met Quentin Bougeois, archeoloog en universitair docent aan de Universiteit Leiden, en Arnoud-Jan Bijsterveld, bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University.

Afbeelding: Een gouache uit 1899 door Piet Mondriaan, gebaseerd op de bossen rond Winterswijk (Villa Mondriaan)

Sessie 3: Demografie

12:00 - 13:00 uur

Junior onderzoeker Rozemarijn Moes deed onderzoek naar de demografische ontwikkeling van Gelderland en introduceert het onderwerp met een overzicht hiervan. Onder begeleiding van Verhaal van Gelderland-auteur Joep Hendriks gaan auteurs Paul van der Heijden en Jeroen Benders vervolgens in gesprek met Rombert Stapel, onderzoeker aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam, en Maarten Duyvendak, hoogleraar economische- en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Afbeelding: Figuur uit het rapport ‘demografische ontwikkeling Gelderland’ door Rozemarijn Moes

Lunchpauze

13:00 - 14:00

Van 13:00 tot 14:00 uur is er ruimte voor lunchpauze. Om 14:00 uur start de volgende sessie.

Sessie 4: Kunst & Cultuur

14:00 - 15:00 uur

Hoe geven Gelderlanders zin aan hun leven? Waar geloven ze in? Hoe uiten ze dat (bijv. in de vorm van kunst en cultuur)? Onder begeleiding van Verhaal van Gelderland-beeldredacteur Ingrid Jacobs gaan auteurs Johan Oosterman en Toon Bosch daarover in gesprek met Johan Carel Bierens de Haan, voormalig adjunct-directeur van Geldersch Landschap en Kasteelen en Paleis het Loo, en Sophie Elpers, onderzoeker etnologie aan het Meertens Instituut.

Afbeelding: De Verzoeking van de Heilige Anthonius door Jan Wellens de Cock omstreeks 1525 (Flipje en Streekmuseum Tiel)

Sessie 5: Beeldvorming

15:15 - 16:15 uur

Hoe kijken Gelderlanders naar zichzelf? En hoe kijken anderen naar Gelderland? Onder begeleiding van Dolly Verhoeven gaan Verhaal van Gelderland-auteurs Rudolf Bosch en Jonn van Zuthem daarover in gesprek met Judith Pollmann, hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, en Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Afbeelding: Korenschoven bij Nunspeet, een ode aan het Veluwse landschap, door Ben Viegers (Den Haag 1886 – Nunspeet 1947) (Noord Veluws Museum)

Afsluiting

16.15 - 16.30

Omstreeks 16.15 uur sluit Peter Drenth, gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed van de provincie Gelderland, het online symposium af.

Meer informatie

Het online Verhaal van Gelderland Symposium gaf een inkijk in het omvangrijke boekproject Verhaal van Gelderland. Meer weten over het boekproject? Bekijk deze pagina. Dit boekproject in onderdeel van het masterplan Verhaal van Gelderland bestaande uit verschillende deelprojecten.

Mede mogelijk gemaakt door: