WO2GLD

Voor de in historie geïnteresseerde bezoeker, voor hen die verhalen met diepgang over vrede en vrijheid zoeken, maar ook voor de recreatieve toerist die zich wil laten verrassen door mooie, indringende, avontuurlijke en spannende beelden en belevenissen is de provincie Gelderland als een openluchtmuseum van de Tweede Wereldoorlog. De herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland verdient versterking. Gelderse musea, instellingen en organisaties die zich richten op de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog slaan daarom hun handen ineen. WO2GLD zet zich als verbindende schakel in voor het krachtiger, herkenbaarder en kwalitatief sterker maken van die herinnering. Drie begrippen staan daarbij centraal.

Samenwerking

Samenwerking vindt plaats in twee regionale clusters: rond de Slag om Arnhem en rond de slag om de Waalbruggen en de start van het Rijnlandoffensief in de regio Nijmegen. Maar daarnaast zijn er ook kleinere eenheden die aandacht verdienen: de capitulatiebespreking in Wageningen, de razzia in Putten, de deportatie van de patiënten van de Joodse inrichting Apeldoornsche Bosch, onderduikdorp Aalten, Fliegerhorst Deelen en het Ereveld in Loenen. Deze clusters en eenheden zullenhun verhaal met elkaar afstemmen.

Samenhang

Een samenhangend verhaal en ook de mogelijkheden om dit verder te ontdekken moeten op een aantal plaatsen gepresenteerd worden. In de clusters zullen informatiecentra een belangrijke rol spelen. Binnen het cluster Arnhem-Oosterbeek opende Airborne at the Brigde al haar deuren en ook binnen het cluster Nijmegen-Groesbeek wordt gekeken naar een gezamenlijk informatiecentrum.

Kwaliteit

De tastbaarheid van het verleden is ook voor toekomstige generaties van belang en het is een taak om dit erfgoed over te dragen door het vast te leggen, zorgvuldig te beheren en toegankelijk te maken. Met de inrichting van Oorlogsbronnen Gelderland, een digitaal portaal voor de oorlogsbronnen uit en over Gelderland, wordt hieraan invulling gegeven door. Dit erfgoed is de kern waarop de oorlogsherinnering is gebaseerd. Kennis en een goede interpretatie zijn essentieel voor de kwaliteit. Zonder een verantwoorde inhoud verliest het erfgoed aan betekenis en waarde.

WO2GLD

Om de samenhang en de samenwerking in de provincie Gelderland tussen partijen die zich richten op het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog is de Stichting Versterking Herinnering WOII (WO2GLD) in het leven geroepen. Het bestuur van deze stichting bestaat uit: Hanneline Oosting van RBT KAN, Joost Rosendaal van de Radboud Universiteit (voorzitter) en Marc Wingens van Erfgoed Gelderland. Wouter Daemen is aangesteld als secretaris / coördinator. WO2GLD geeft uitvoering aan de nota Versterking herinnering Gelderland 1940-1944/1945.

Website

De website www.wo2gld.nl is een groeimodel. Deze eerste release brengt de vele WO2 organisaties in Gelderland in kaart en biedt meer informatie over de werkzaamheden, projecten, activiteiten en mensen van WO2GLD. Met volgende releases willen we steeds meer toegroeien naar een platform voor iedereen die zich bezighoudt met of geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Zo zullen onder andere de resultaten van de onderzoeken naar locaties van beladen erfgoed (door Machlien Vlasblom), oorlogsmonumenten (door Susan Scherpenisse) en WO2 fiets- en wandelroutes (door Jelle) een plek op de site gaan krijgen.

Lees hier onze berichten over WO2GLD