Wikipedian in Residence

bron foto: Wikimedia Foundation [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Vanaf 1 januari 2017 is Erfgoed Gelderland gestart met het project Wikipedian in Residence  in samenwerking met Wikimedia Nederland (WMNL). Het project heeft als doel kleinere erfgoedinstellingen de kennis en middelen te geven om delen van hun collectie als open data beschikbaar te stellen.

Project met kleine GLAM-instellingen

Wikipedia en de bijbehorende beeldbank Commons zijn belangrijke pijlers onder het moderne media- en kennislandschap. Veel grote GLAM-instellingen (Galleries, Libraries, Archives and Museums) zijn ertoe over gegaan delen van hun collecties via Commons of andere Wikimedia-platforms beschikbaar te maken. Het aantal kleine GLAM-instellingen dat op deze manier zijn collecties aan een groter publiek beschikbaar maakt, is echter nog gering. Om deze kloof te dichten wil Wikimedia Nederland (WMNL) in samenwerking met de coöperatie Erfgoed Gelderland een project opzetten met als doel kleine GLAM-instellingen de kennis en middelen te geven om delen van hun collectie als open data beschikbaar te stellen.

Wikipedian in Residence

Zeven leden van de coöperatie doen mee aan het project: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers,  Erfgoedcentrum Arnhem ,  Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945,  Gelders Archeologisch Centrum/Museum Het Valkhof , Regionaal Archief Nijmegen,  Gemeentearchief Ede,  Flipje en Streekmuseum Tiel.  Deze leden krijgen tijdelijk een Wikipedian in Residence (een specialist op het gebied van WikiPedia en Commons) in huis die medewerkers traint en content selecteert. Michelle van Lanschot is de Wikipedian in Residence. Meer informatie over het project vindt u in het projectplan.

Wiki-Colleges

Als onderdeel van het project worden gedurende het jaar ook 7 bijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemende instellingen. In deze ‘Wiki-colleges’ komen overkoepelende thema’s als auteursrecht, Wikidata en resultaten meten aan bod. Ze zijn opgedeeld in een theoriegedeelte en in een praktijkgedeelte. Idee achter de colleges is ook dat de deelnemers door de colleges te volgen weten wie er in welke instelling met Wikipedia bezig is en ervaringen kunnen uitwisselen.

De colleges vinden in principe altijd plaats op een donderdagmiddag op een wisselende locatie. De planning van de colleges is als volgt:

  • 9 maart: Introductie Wikisource, Commons, Wikidata, Wikipedia
  • 13 april: Open Data & Auteursrecht
  • 1 juni: Wegwijs in de Wikigemeenschap: vinden en gevonden worden
  • 13 juli: Wiki-activiteiten organiseren in je instelling
  • 7 september: Wikidata voor erfgoedinstellingen
  • 19 oktober: Wikipedia tools voor erfgoedinstellingen; wat is er en wat kan je ermee?
  • 21 december: resultaten monitoren & delen

Houd de website in de gaten om je in te schrijven. We streven ernaar uiterlijk één maand van te voren de inschrijving te openen. Indien er plek over is, is het voor instellingen die niet deelnemen aan het project ook mogelijk zich in te schrijven.

Het project is mogelijk gemaakt door Go-Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Mondriaanfonds en Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven

Lees hier onze berichten over Wikipedian in Residence

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: