Verhaal van Putten

Verhaal van Putten

Verhaal van Putten is een door de gemeente Putten geïnitieerd identiteitsproject. Het doel van dit project is om, samen met de inwoners van Putten, de Puttense geschiedenis op een eigentijdse wijze vast te leggen en uit te dragen. Om dat doel te bewerkstelligen worden twee paden bewandeld: enerzijds wordt de reeds bestaande canon aangevuld en gemoderniseerd; anderzijds worden met behulp van de oral history-methode persoonlijke Puttense verhalen vastgelegd. De verhalen vormen samen ‘hét’ Verhaal van Putten.

Erfgoed Gelderland heeft in opdracht van de gemeente Putten het plan van aanpak geschreven en leidt het project in de projectgroep samen met de gemeente en de historische verenigingen.

Canon

De canon wordt vormgegeven door een expertgroep. Zoals de naam suggereert bestaat deze groep uit mensen die expert zijn op het gebied van (een deel van) de Puttense geschiedenis. De leden leggen zich toe op één of meerdere thema’s en schrijven Puttense geschiedverhalen die in de canon kunnen worden opgenomen.

Oral history

Niet alle verhalen zijn canoniek. Dat betekent niet dat deze verhalen niet de moeite van het vertellen waard zijn. Vaak geven kleine en persoonlijke geschiedenissen een mooie inkijk in het leven in andere tijden. Oral history is een methode die wordt gebruikt om persoonlijke verhalen boven water te krijgen. Voor Verhaal van Putten gaan oral history-interviewers op pad om getuigen te interviewen. Deze persoonlijke getuigenissen schetsen een beeld van het leven, wonen en werken in Putten op verschillende momenten in de 20e eeuw.

Historische verenigingen

Een belangrijke rol in Verhaal van Putten is weggelegd voor het Puttens Historisch Genootschap en Stichting Oktober 44. Deze historische verenigingen leggen zich al lange tijd toe op het ontrafelen en uitdragen van de Puttense geschiedenis. Het werk van beide verenigingen en hun vele betrokken vrijwilligers vormt de basis voor veel van de producten die uit het project voortkomen.

Producten

Uiteindelijk worden alle verhalen – zowel persoonlijke als historische verhalen – samengebracht op de website verhaalvanputten.nl. Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Putten zal hier relevante informatie kunnen vinden: Puttense geschiedverhalen over de vroegste bewoning tot aan de impact van de razzia van 1 en 2 oktober 1944; persoonlijke verhalen van de mensen die in het midden van de 20e eeuw in Putten opgroeiden; en digitale tentoonstellingen over het leven in Putten in andere tijden. Daarnaast worden er fiets- en wandelroutes ontwikkeld, die inwoners en bezoekers van Putten langs historische bezienswaardigheden leiden.

Verhaal van Putten

Het project heeft een looptijd van twee jaar. Alle onderdelen worden vóór de 75-jarige herdenking van de razzia van Putten, in oktober 2019, opgeleverd. Mensen die geïnteresseerd zijn in de Puttense geschiedenis kunnen helpen Verhaal van Putten vorm te geven. Zij kunnen zich aanmelden als expert bij Iris Dracht, of als oral history-interviewer bij Tim Stapel.
Heeft u nog vragen of opmerkingen over Verhaal van Putten? Neem dan contact op met projectleider Jette Janssen.

Lees hier onze berichten over Verhaal van Putten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: