Samenwerking Hogeschool Arnhem Nijmegen

Presentatie Timeshifters_HAN_CMD_Erfgoed_Gelderland

Samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) werkt Erfgoed Gelderland aan het innoveren van erfgoedbelevingen. Voor twee modules van de Informatie Communicatie Academie fungeert Erfgoed Gelderland als opdrachtgever of intermediair voor opdrachtgevers vanuit de achterban. Het betreft de modules: Solutions for Interactive Media (SIM) en Immersive Media Design (IMD).

Communicatie en Multimedia Design

Studenten Communicatie en Multimedia Design van de faculteit Techniek te Arnhem ontwikkelen interactieve media-ervaringen, gericht op specifieke doelgroepen. Doelen liggen op het gebied van voorlichting, educatie, changemanagement en marketing. Ze onderzoeken wat mogelijk is met innovatieve technieken, mediavormgeving en communicatie. Erfgoed Gelderland daagt ze uit om de geschiedenis van Gelderland spannend, relevant en interessant te maken voor een nieuwe doelgroep.

Van opdracht tot prototype

De kern van deze applicaties zijn vaak interactieve verhaal- en spelvormen. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van vormgeving, fotografie, video en animatie. Alles is mogelijk. Het ontwikkelproces heeft bewust een researchkarakter waarbij verkenning van nieuwe media en technieken voorop staat. Hoe kan informatie op een zo boeiend mogelijke manier worden overgebracht? Als opdrachtgever brengt Erfgoed Gelderland opdrachten uit de achterban in waar de studenten mee aan de slag gaan. De studenten bedenken na een briefing concepten die Erfgoed Gelderland gaat beoordelen en werken die uit tot prototypes. Het gehele traject heeft een doorlooptijd van zestien weken, waarvan in de laatste acht weken een aantal geselecteerde concepten worden doorontwikkeld tot werkende prototypes.

Resultaten

In voorgaande projecten ontwikkelden studenten ideeën en prototypes voor o.a. VVV Arnhem, Het Watermuseum, Burgers ZOO, AKZONOBEL, stichting Kids & Science, gemeente Arnhem, het festival Gemaakt in Gelderland, het Airborne Museum, het Liemers Museum, ICER, Het Pakhuis, Museum Staal en Fort Pannerden. De resultaten van 2016, 2017 en voorjaar 2018 en 2019 zijn ter inspiratie te vinden op ons YouTube kanaal.

Nieuw traject van start

Dit najaar is er een nieuwe samenwerking gestart. Erfgoedinstellingen en collega’s van Erfgoed Gelderland hebben een opdracht voor een prototype ingeleverd. Studenten gaan op dit moment aan de slag met de vraagstukken. De resultaten worden begin 2020 gepresenteerd.

Lees hier onze berichten over dit project

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: