Romeinse Limes Nederland

Romeinse Limes Nederland is het grootste archeologische monument van Nederland en een samenwerkingsverband van Erfgoed Gelderland, Landschap Erfgoed Utrecht en het Erfgoedhuis Zuid-Holland. ‘Limes’ is het Latijnse woord voor grens: met de Romeinse limes wordt dan ook de grens van het Romeinse Rijk bedoeld.

Van de eerste tot de vierde eeuw na Chr. liep de noordgrens van dat enorme rijk door ons land. Deze werd gevormd door de rivieren Rijn, Kromme Rijn en Oude Rijn. Langs die rivieren lag een reeks forten. De resten van die forten en soms ook andere bouwwerken vormen het grootste archeologische monument van Nederland. Hopelijk krijgt dit unieke geheel in 2021 een plaats op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Hoofdtaak van Romeinse Limes Nederland is het vergroten van het publieksbereik van de Romeinse limes. Dat doen we onder andere door onderhoud van de website www.romeinselimes.nl en actieve aanwezigheid op social media. Daarnaast is netwerkvorming een belangrijke doelstelling. Romeinse Limes Nederland neemt onder andere deel aan het Romeinennetwerk Gelderland en aan de organisatie van de Nationale Romeinenweek.

De directeuren van de drie samenwerkende organisaties – Erfgoed Gelderland, Landschap Erfgoed Utrecht en het Erfgoedhuis Zuid-Holland – vormen de Stuurgroep Romeinse Limes.

Lees hier onze berichten over Romeinse Limes Nederland.

Afbeelding: Fort Meinerswijk bij Arnhem (Nederlandse Limessamenwerking)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: