Publieksarcheologie

Op gebied van archeologie streeft Erfgoed Gelderland ernaar partijen die zich bezighouden met archeologie bij elkaar te brengen en zo archeologie meer onder de aandacht te brengen bij het Gelderse publiek. Collega Roel Kramer is aangesteld om hier invulling aan te geven.

Een drietal hoofdtaken staat daarbij centraal

  • Adviseren en ondersteunen van de Gelderse erfgoedinstellingen bij activiteiten omtrent (publieks) archeologie
  • Ondersteunen van de bestaande Gelderse ArcheoHotspots en bijdragen aan de realisatie van nieuwe Gelderse ArcheoHotspots. Dit door locaties met elkaar te verbinden, te inventariseren wat er landelijk speelt en door te vertalen voor Gelderland
  • Coördinatie van de Gelderse bijdrage aan de Nationale Archeologiedagen

Roel Kramer heeft meegewerkt aan Wij willen meer! Een bezoekersevaluatie van de Nationale Archeologiedagen

Pilot-project Citizen Science

Citizen Science is een nieuwe manier om publiek te betrekken bij archeologie: het publiek helpt mee bij het verzamelen van data voor de wetenschap.

Promovendus Wouter Verschoof-Van der Vaart van de Universiteit Leiden onderzoekt een innovatieve computertechniek van automatische herkenning om grafheuvels en andere archeologische structuren in kaart te brengen. Basis hiervoor is het Actueel Hoogtebestand Nederland, een hoogtekaart van Nederland. Het computerprogramma leest de kaart in en wordt ‘geleerd’ om grafheuvels, celtic fields en andere archeologische structuren te herkennen door standaard kenmerken van deze structuren te definiëren en voorbeelden te markeren. Hoe meer voorbeelden de computer ‘te zien’ krijgt des te beter deze wordt in het herkennen van dat type structuur.

Het menselijk oog is dus noodzakelijk om de computer van voorbeelden te voorzien. Bovendien moeten de bevindingen van het computerprogramma worden gecontroleerd. De bijdrage van vrijwilligers is hierbij essentieel. De gegevens die uit het citizen science project voortkomen leveren het computerprogramma input om verder te ‘leren’. Op die manier worden de detectiemogelijkheden van het computerprogramma steeds verder ontwikkeld en de resultaten geverifieerd.

Structuren op de Veluwe

In een kleine test van deze techniek zijn al veel nieuwe archeologische structuren op de Veluwe ontdekt. Erfgoed Gelderland is samen met de Universiteit Leiden een pilot gestart om publiek, dat geïnteresseerd is in archeologie, te betrekken bij het uitbouwen en verdere onderzoek van deze gegevens. Het pilotproject bestaat uit twee projectfasen. De eerste fase is het digitaal herkennen van archeologische structuren op de hoogtekaart ten behoeve van het computerprogramma; gedurende de tweede fase gaan vrijwilligers en amateurarcheologen onder leiding van een archeoloog het veld in om ter plekke onderzoek te doen.

De resultaten uit deze pilot worden enerzijds gebruikt voor het wetenschappelijk onderzoeksproject van de Universiteit Leiden en anderzijds door gemeenten om het archeologische bestand van de Veluwe aan te vullen zodat de resten ook beschermd kunnen worden.

Partners in de pilot

Universiteit Leiden – leadpartner onderzoek, testen van de computertechniek en het verder uitrollen)
Erfgoed Gelderland – leadpartner citizen science, betrekken van het publiek bij archeologie
Veluwse gemeentearcheologen en provinciaal archeoloog: focus op wettelijke verantwoordelijkheid en ‘beheerders’ van het archeologisch bestand

Lees hier onze berichten over over Publieksarcheologie

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: