Landgoed Klarenbeek (SHARE)

Landgoed Klarenbeek - houtindustrie - Foto B. Visser

In 2014-2015 verzorgde Erfgoed Gelderland gefinancierd door en in het kader van SHARE, het Europese INTERREG programma, een oral history project over Landgoed Klarenbeek. Het programma zet zich in voor het behoud van erfgoed en landelijke economieën. Dit doen zij door middel van een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die landgoederen renoveren en tot leven brengen. De doelstellingen binnen deze samenwerkingsverbanden, waarin vrijwilligers en studenten een belangrijke rol spelen, zijn als volgt:
– het ontwikkelen en toepassen van economische innovaties;
– het overdragen van kennis en expertise (zowel onderling als naar toekomstige generaties);
– het behoud van erfgoed bekijken vanuit een groene benadering.

Oral History

Binnen dit project speelde oral history een belangrijke rol, aangezien het bijdraagt aan het ‘tot leven brengen’ van het erfgoed. Erfgoed Gelderland wierf de vrijwilligers, leidde ze op in interviewtechnieken en uitwerking van interviews en begeleidde de vrijwilligers. De deelnemers aan het oral history project Landgoed Klarenbeek (Erfgoed Gelderland en de eigenaren van het landgoed) gaan de verzamelde herinneringen uitgeven in de vorm van een boek met persoonlijke verhalen over het landgoed, begeleid met de historie van het landgoed. Er is een start gemaakt met de geschiedschrijving over het landgoed en er worden nog meer plannen voor de toekomst gesmeed.

http://www.theshareproject.eu/
http://www.landgoedklarenbeek.nl/