IDeefabriek

De IDeefabriek is een afgerond project. De IDeefabriek had als doelstelling het vergroten van het omgevingsbewustzijn, het versterken van de sociale cohesie en het bevorderen van de beleving van de regio door middel van kunst, cultuur(historie) en educatie. Eén van de kernactiviteiten van de IDeebriek was het ondersteunen van culturele activiteiten voor alle leeftijdscategorieën.  We ondersteunden inspirerende activiteiten met professioneel advies en begeleiding en stelden daarvoor, indien mogelijk, een financiële bijdrage beschikbaar. De Ideefabriek was een samenwerking tussen Erfgoed Gelderland en Cultuurmij Oost.

Herbruikbaar concept
Op de website van IDeefabriek waren gemakkelijk nieuwe regio’s toe te voegen. Het concept is eenvoudig herbruikbaar. Daarom boden wij  gemeenten of regio’s de mogelijkheid gebruik te maken van de IDeefabriek. Indien gewenst pasten wij deze werkwijze voor uw gemeente of regio op maat aan. De adviseurs van CultuurmijOost en Erfgoed Gelderland kunnen u als gemeente ook het hele traject uit handen nemen: het registreren, verwerken, adviseren bij en beoordelen van ideeën op het gebied van cultuur & erfgoed. U bepaalt zelf in welke mate u gebruikt maakt van het concept. Hier vindt u meer over de werkwijze van de IDeefabriek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: