IDeefabriek

De IDeefabriek heeft als doelstelling het vergroten van het omgevingsbewustzijn, het versterken van de sociale cohesie en het bevorderen van de beleving van de regio door middel van kunst, cultuur(historie) en educatie. Eén van de kernactiviteiten van de IDeebriek is het ondersteunen van culturele activiteiten voor alle leeftijdscategorieën.  We ondersteunen inspirerende activiteiten met professioneel advies en begeleiding en stellen daarvoor, indien mogelijk, een financiële bijdrage beschikbaar.De Ideefabriek is een samenwerking tussen Erfgoed Gelderland en Cultuurmij Oost.

Herbruikbaar concept
Recent is de website van de IDeefabriek vernieuwt, er zijn gemakkelijk nieuwe regio’s toe te voegen. Het concept is eenvoudig herbruikbaar. Daarom bieden wij  gemeenten of regio’s de mogelijkheid gebruik te maken van de IDeefabriek. Indien gewenst passen wij deze werkwijze voor uw gemeente of regio op maat aan. De adviseurs van CultuurmijOost en Erfgoed Gelderland kunnen u als gemeente ook het hele traject uit handen nemen: het registreren, verwerken, adviseren bij en beoordelen van ideeën op het gebied van cultuur & erfgoed. U bepaalt zelf in welke mate u gebruikt maakt van het concept. Hier vindt u meer over de werkwijze van de IDeefabriek.

Interesse?
Heeft uw gemeente of regio interesse in het concept van de IDeefabriek en wilt u hierover met ons van gedachten wisselen? Neem dan een kijkje op www.ideefabriek.eu en neem contact met ons op via info@ideefabriek.eu

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: