Gelderse Landdag

Op 29 oktober 2016 vond in Zutphen de eerste ‘Gelderse Landdag’ plaats. Zie ook: gelderselanddag.nl en de factsheet met terugblik

Dit dagsymposium is voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Gelderland in al zijn facetten.

Doelen

• Het netwerk in Gelderland dat zich bezig houdt met de geschiedenis van dit gebied samenbrengen en de onderlinge contacten versterken
• Kennis delen, ervaringen uitwisselen
• Inspiratie bieden om de geschiedenis op een vernieuwende manier te bekijken en te presenteren
• Verdieping bieden ten aanzien van onverwachte of onderbelichte thema’s en onderwerpen
• Academische geschiedbeoefening verbinden met amateurgeschiedbeoefening

Doelgroepen

• Beroepshistorici en amateurhistorici
• Liefhebbers en beoefenaars van regionale geschiedenis
• Besturen en actieve leden van historische verenigingen
• Actieve leden van re-enactmentgroepen
• Medewerkers van historische musea
• Beleidsmedewerkers cultuur en erfgoed in Gelderland
• Studenten
• Beroepsarcheologen en amateurarcheologen
• Belangstellenden (leden historische verenigingen enz)

Organisatie

• De Gelderse Landdag is een gezamenlijk project van Erfgoed Gelderland en de Radboud Universiteit (Leerstoel Gelderse Geschiedenis).
• Samen zorgen wij voor de organisatie, invulling programma en continuïteit.
• In 2016 was Zutphen de locatie en is er o.a. samengewerkt met de gemeente Zutphen.

Geschiedenis

Sinds de 14e eeuw vergaderden bestuurders van Gelre op een wisselende locatie binnen de vier kwartieren. Dit waren het Kwartier van Arnhem, het Kwartier van Nijmegen, het Kwartier van Zutphen en het Kwartier van Roermond. De vergaderingen werden afwisselend in een van Gelderse hoofdsteden van de vier kwartieren gehouden. Deze steden waren Arnhem, Nijmegen, Roermond en Zutphen. Aanvankelijk werden de bijeenkomsten landdagen genoemd die sinds de tweede helft van de 15e eeuw “vergaderingen van de Staten van Gelderland en Zutphen” genoemd werden. De landdagen werden uitgeschreven door de hertog van Gelre of als plaatsvervanging zijn stadhouder (als hij verhinderd) was. Op de landdag werden onderwerpen behandeld variërend van: binnenlandse- tot buitenlandse politiek, economische-, godsdienstige- en monetaire zaken.

De eerste ‘Gelderse Landdag’ vond plaats in Zutphen. Deze stad gold in de Middeleeuwen als de ‘rijkste’ stad binnen het Gelderse hertogdom. De stad werd geroemd om zijn vele torens (‘Zutphania Turrita’). Meer informatie over de geschiedenis van Zutphen kunt u o.a. lezen op de website van de gemeente Zutphen.

Toekomst

Het is de bedoeling om in de toekomst ook de moderne  Gelderse Landdag vaker te laten plaatsvinden, eveneens afwisselend in de voormalige Gelderse hoofdsteden van de vier kwartieren.