Gelderse erfgoedfestivals

Sinds 2006 kunnen bewoners en toeristen in de provincie Gelderland genieten van erfgoedfestivals, waarin samenwerkende erfgoedorganisaties een typisch Gelders thema voor het voetlicht brengen. In 2006 begon het met Gelderland 1900-2000, gevolgd door Geloven in Gelderland (2008), Gelegerd in Gelderland (2012) Gemaakt in Gelderland (2015) en in 2018: Over Grenzen van Gelderland. Elk festival bestond uit honderden publieksactiviteiten. Denk aan tentoonstellingen, routes, voorstellingen, lezingen en open dagen. Er kwamen ruim 200.000 bezoekers op af. Daarnaast leverden de festivals veel media-aandacht op.

De erfgoedfestivals zijn een initiatief van Erfgoed Gelderland en worden gecoördineerd door een festivalteam. Het festivalteam ondersteunt en stimuleert deelnemers, zorgt voor de centrale communicatie van het festival en voor enkele activiteiten die als rode draad door het festival lopen.

erfgoedfestival.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: