Gelderse erfgoedfestivals: een succesformule

In het afgelopen decennium zijn ze een fenomeen geworden, de Gelderse erfgoedfestivals. Daarin brengt een breed samenwerkingsverband van erfgoedorganisaties een typisch Gelderse thema voor het voetlicht. In 2006 begon het met Gelderland 1900-2000, gevolgd door Geloven in Gelderland (2008), Gelegerd in Gelderland (2012) en als meest recente Gemaakt in Gelderland (2015). Elk festival bestond uit honderden publieksactiviteiten, zoals tentoonstellingen, routes, voorstellingen, lezingen en open dagen. Per festival leidde dat tot 200.000 bezoekers of meer, en tot veel media-aandacht.

Waarom?

De festivals maken de provinciale geschiedenis zichtbaar voor een groot publiek. Daarnaast versterken ze de samenhang binnen het erfgoedveld. Door samenwerking vergroten de deelnemers hun zichtbaarheid en hun publieksbereik.

Voor wie?

De Gelderse erfgoedfestivals richten zich allereerst op de inwoners van Gelderland. Ze vertellen die in-woners (jong en oud) een nieuw verhaal over de eigen regio. Een tweede belangrijke doelgroep zijn toe-risten die Gelderland bezoeken. Zij kunnen via de festivals kennis maken met karakteristieke aspecten van de provincie.

Hoe?

De erfgoedfestivals worden gecoördineerd door een kleine werkgroep, die sinds 2013 opereert vanuit Erfgoed Gelderland. Deze werkgroep ondersteunt en stimuleert deelnemers en zorgt voor de centrale communicatie van het festival. Deelnemers aan het festival ontwikkelen en financieren hun eigen activiteit.