Netwerken

Netwerken

Binnen de coöperatie Erfgoed Gelderland zijn verschillende netwerken actief. De netwerken komen enkele keren per jaar bij elkaar om kennis uit te wisselen, ervaringen te delen en een gezamenlijke koers te bepalen met als doel daarbij het belang van de individuele instelling te behartigen.

Netwerk CollectieGelderland (45 leden)
Dit netwerk bestaat uit de deelnemers aan CollectieGelderland. Leden van dit netwerk denken en bepalen mee over de ontwikkeling van CollectieGelderland.
Contactpersoon: Arno Stam

Netwerk mijnGelderland.nl (8 partners)
Het netwerk mijnGelderland.nl wordt gevormd door acht partners die de website hebben opgericht: CODA, Gelders Archief, de Gelderland Bibliotheek, Stichting Erfgoed Gelderland, Gemeentearchief Ede, Regionaal Archief Nijmegen, Rijnbrinkgroep en Geldersch Landschap en Kasteelen. Naast een financiële bijdrage leveren deze partners content aan en bepalen zij mede de koers van mijnGelderland.nl.
Contactpersoon: Henriette Kosse

Netwerk directeuren kleine musea (16 leden)
Dit netwerk komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar en wisselt onder andere uit op het gebied van bedrijfsvoering, communicatie & marketing, collectie etc.
Contactpersoon: Liesbeth Tonckens

Netwerk directies grote erfgoedinstellingen (12 leden)
Gelderland kent vijf Rijksmusea, een Rijksarchief en nog enkele grote erfgoedinstellingen als Gelders Genootschap, CODA, Regionaal Archief Nijmegen en Stichting Gelders Landschap en Kasteelen. De directies van deze instellingen komen elk voor- en najaar bijeen in het netwerk directie grote erfgoedinstellingen, waarbij steeds  één van de leden gastheer/vrouw is.
Contactpersoon: Else Gootjes

Als u als lid van Erfgoed Gelderland graag wilt aanhaken bij een van de netwerken dan kunt u contact opnemen met bovenstaande contactpersonen