Netwerken

Netwerken

Binnen de coöperatie Erfgoed Gelderland zijn verschillende netwerken actief. De netwerken komen enkele keren per jaar bij elkaar om kennis uit te wisselen, ervaringen te delen en een gezamenlijke koers te bepalen met als doel daarbij het belang van de individuele instelling te behartigen.

Netwerk Adviesgroep mijnGelderland.nl
Het netwerk adviesgroep mijnGelderland.nl wordt gevormd door enkele betrokken leden. Zij komen een paar keer per jaar bij elkaar om de koers van mijnGelderland.nl te bepalen. Op basis van de kwartaalrapportages over mijnGelderland bespreken ze de ontwikkelingen bij mijnGelderland. Daarnaast krijgt het betrekken van de leden van Erfgoed Gelderland bij mijnGelderland veel aandacht.
Contactpersoon: Henriette Kosse

Netwerk Boerderijmusea
Het netwerk Boerderijmusea is een netwerk van boerderijmusea. Deelnemers van het netwerk komen samen om gedeelde vragen en behoeftes te bespreken, zoals de conservering van gebouwen en interieur.
Contactpersoon: Jette Janssen

Netwerk CollectieGelderland (45 leden)
Dit netwerk bestaat uit partners van CollectieGelderland. Deelnemers aan dit netwerk denken en bepalen mee over de ontwikkeling van CollectieGelderland.
Contactpersoon: Arno Stam

Netwerk Denktank Historische Verenigingen
In deze denktank hebben plaatsgenomen vertegenwoordigers van de historische vereniginge Prodesse Conamur te Arnhem, Historische Kring Bemmel, Oudheidkundige Vereniging Groenlo, Historische Vereniging Steenderen,  Vereniging Oud-Bennekom en Voet van Oudheusden Culemborg. De leden van de Denktank vertegenwoordigen verschillende regio’s van Gelderland. De leden van dit netwerk komen regelmatig bij elkaar  om zicht te buigen over de behoeften van en acties voor de historische verenigingen.
Contactpersoon: Jette Janssen

Netwerk Directies Grote Erfgoedinstellingen (12 leden)
Gelderland kent vijf Rijksmusea, een Rijksarchief en nog enkele grote erfgoedinstellingen als Gelders Genootschap, CODA, Regionaal Archief Nijmegen en Stichting Gelders Landschap en Kasteelen. De directies van deze instellingen komen elk voor- en najaar bijeen in het netwerk directie grote erfgoedinstellingen, waarbij steeds  één van de leden gastheer/vrouw is.
Contactpersoon: Else Gootjes

Netwerk Directeuren Kleine Musea (16 leden)
Dit netwerk komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar en wisselt onder andere uit op het gebied van bedrijfsvoering, communicatie & marketing, collectie etc.
Contactpersoon: Liesbeth Tonckens

Als u als lid van Erfgoed Gelderland graag wilt aanhaken bij een van de netwerken dan kunt u contact opnemen met bovenstaande contactpersonen

Netwerken gecoördineerd door Erfgoed Gelderland

Naast bovenstaande netwerken die binnen de coöperatie actief zijn, heeft Erfgoed Gelderland ook een coördinerende rol in enkele andere netwerken.

WO2GLD
WO2GLD is er voor alle partijen die zich inzetten voor het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Opgericht door de Radboud Universiteit Nijmegen, Erfgoed Gelderland en RBT KAN zet de stichting zich in voor het versterken van de kwaliteit, samenhang en de samenwerking van de herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland.
Contactpersoon: Wouter Daemen

Romeinennetwerk Gelderland
Het vormen van een kennisnetwerk Romeinen is ontstaan uit een gezamenlijke doelstelling: het zichtbaar maken van Gelderland als Limesprovincie en daarmee  het op de kaart zetten van de Romeinse geschiedenis. Het netwerk bestaat uit verschillende organisaties in Gelderland waaronder musea, vrijwilligers in de archeologie en Limes-gemeenten, die regelmatig bij elkaar komen.
Het streven is een gezamenlijke agenda en PR te voeren en de deelnemende organisaties te verbinden en te inspireren. Hiermee wil het netwerk een paraplu vormen voor (bestaande) initiatieven en festivals rondom het thema Romeinen.
Contactpersoon: Roel Kramer