Ledenraadsvergadering

De volgende ledenraadsvergadering wordt gehouden op vrijdagochtend 10 november 2017.

Het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen tijdens stemmingen van de ledenraad, hangt samen met het type lidmaatschap.

–  1 stem in de Ledenraad: jaarlijkse omzet lager dan € 0,5 miljoen
–  5 stemmen in de Ledenraad: jaarlijkse omzet tussen € 0,5 en € 1 miljoen
–  10 stemmen in de Ledenraad: jaarlijkse omzet tussen de € 1 en € 2,5 miljoen
–  25 stemmen in de Ledenraad: leden met een omzet van meer dan € 2,5 miljoen

Tijdens alle vergaderingen wordt ernaar gestreefd besluiten te nemen op basis van algemene consensus.