Ledenraadsvergadering

De ledenraadsvergaderingen 2021 vinden plaats op 16 april 2021 en 15 november

Ledenraadsvergadering 13 november 2020

Verslag

Mentimeter

Film: Erfgoed Gelderland in Beeld

Film: Aftermovie Erfgoedfestival

Extra Ledenraadsvergadering 26 juni 2020

Presentatie

Verslag

Film: Verhaal van Gelderland – van verleden naar toekomst

Ledenraadsvergadering 18 mei 2020

Presentatie

Verslag

Ledenraadsvergadering 15 november 2019

Presentatie

Verslag

Ledenraadsvergadering 15 april 2019

Presentatie Ledenraadsvergadering

Ledenraadsvergadering 2 november 2018

Presentatie Ledenraadsvergadering

Presentatie Netwerk Digitaal Erfgoed – Wilbert Helmus

Ledenraadsvergadering 23 april 2018

Presentatie Ledenraad

Quiz 175 leden

Het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen tijdens stemmingen van de ledenraad, hangt samen met het type lidmaatschap.

–  1 stem in de Ledenraad: jaarlijkse omzet lager dan € 0,5 miljoen
–  5 stemmen in de Ledenraad: jaarlijkse omzet tussen € 0,5 en € 1 miljoen
–  10 stemmen in de Ledenraad: jaarlijkse omzet tussen de € 1 en € 2,5 miljoen
–  25 stemmen in de Ledenraad: leden met een omzet van meer dan € 2,5 miljoen

Tijdens alle vergaderingen wordt ernaar gestreefd besluiten te nemen op basis van algemene consensus.