Leden

Coöperatie Erfgoed Gelderland

Cooperatie Erfgoed Gelderland is  een samenwerkingsverband waarbij de gemeenschappelijke belangen van Gelderse erfgoedinstellingen in de brede zin worden behartigd. De activiteiten zijn gericht op samenwerking en wederkerigheid.

Leden van coöperatie Erfgoed Gelderland ontmoeten elkaar op ledenvergaderingen, krijgen uitnodigingen voor inspiratiebijeenkomsten en ontvangen de speciale ledennieuwsbrief. Zo kunnen zij zich op de hoogste stellen van actuele initiatieven en projecten waaraan zij kunnen deelnemen. Samen worden activiteiten gerealiseerd met een breed publieksbereik. Ook zijn er binnen de coöperatie netwerken van instellingen met een vergelijkbare achtergrond of rondom een bepaald thema. Leden die behoefte hebben een kennisuitwisseling binnen een eigen homogene deelgroep, kunnen dit kenbaar maken aan de medewerkers, zij zullen kijken wat de mogelijkheden zijn.

Momenteel (medio 2018) heeft coöperatie Erfgoed Gelderland 181 leden, waaronder:

94 musea
53 historische verenigingen
8 archieven
13 monumentenorganisaties
en erfgoedorganisaties van diverse aard

Coöperatie Erfgoed Gelderland kent een lidmaatschap met Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat eventuele tekorten op de begroting van de coöperatie niet ten laste worden gelegd van de individuele leden. Indien u als lid de jaarrekening wilt ontvangen kunt u deze aanvragen via onderstaand e-mailadres.

Bent u lid en wilt u meer betekenen voor het samenwerkingsverband binnen de coöperatie? Heeft u een goed idee voor een gezamenlijke activiteit?
Neem dan contact op met Karen Marchal (k.marchal@erfgoedgelderland.nl).