Verhaal van Putten

Verhaal van Putten is een door de gemeente Putten geïnitieerd identiteitsproject. Het doel van dit project is om, samen met de inwoners van Putten, de Puttense geschiedenis op een eigentijdse wijze vast te leggen en uit te dragen. Om dat doel te bewerkstelligen worden twee paden bewandeld: enerzijds wordt de reeds bestaande canon aangevuld en gemoderniseerd; anderzijds worden met behulp van de oral history-methode persoonlijke Puttense verhalen vastgelegd. De verhalen vormen samen ‘hét’ Verhaal van Putten.

Erfgoed Gelderland heeft in opdracht van de gemeente Putten het plan van aanpak geschreven en leidt het project in de projectgroep samen met de gemeente en de historische verenigingen.

Het project heeft een looptijd van twee jaar. Alle onderdelen worden vóór de 75-jarige herdenking van de razzia van Putten, in oktober 2019, opgeleverd. Mensen die geïnteresseerd zijn in de Puttense geschiedenis kunnen helpen Verhaal van Putten vorm te geven.

Canon

De canon wordt vormgegeven door een expertgroep. Zoals de naam suggereert bestaat deze groep uit mensen die expert zijn op het gebied van (een deel van) de Puttense geschiedenis. De leden leggen zich toe op één of meerdere thema’s en schrijven Puttense geschiedverhalen die in de canon kunnen worden opgenomen.

Oral History

Niet alle verhalen zijn canoniek. Dat betekent niet dat deze verhalen niet de moeite van het vertellen waard zijn. Vaak geven kleine en persoonlijke geschiedenissen een mooie inkijk in het leven in andere tijden. Oral history is een methode die wordt gebruikt om persoonlijke verhalen boven water te krijgen. Voor Verhaal van Putten gaan oral history-interviewers op pad om getuigen te interviewen. Deze persoonlijke getuigenissen schetsen een beeld van het leven, wonen en werken in Putten op verschillende momenten in de 20ste eeuw.

Historische Verenigingen

Een belangrijke rol in Verhaal van Putten is weggelegd voor het Puttens Historisch Genootschap en Stichting Oktober 44. Deze historische verenigingen leggen zich al lange tijd toe op het ontrafelen en uitdragen van de Puttense geschiedenis. Het werk van beide verenigingen en hun vele betrokken vrijwilligers vormt de basis voor veel van de producten die uit het project voortkomen.

Resultaat

Uiteindelijk worden alle verhalen – zowel persoonlijke als historische verhalen – samengebracht op de website verhaalvanputten.nl. Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Putten kan hier relevante informatie vinden: Puttense geschiedverhalen over de vroegste bewoning tot aan de impact van de razzia van 1 en 2 oktober 1944; persoonlijke verhalen van de mensen die in het midden van de 20ste eeuw in Putten opgroeiden; digitale tentoonstellingen over het leven in Putten in andere tijden; en fiets- en wandelroutes die inwoners en bezoekers van Putten langs historische bezienswaardigheden leiden. De canon en de persoonlijke verhalen zijn gekoppeld aan mijnGelderland.

Nieuws over het Verhaal van Putten

Korte films over razzia van Putten in première

Erfgoed Gelderland presenteert in samenwerking met Verhaal van Putten en WO2GLD een driedelige filmserie over de razzia van Putten. In drie korte filmpjes [...]

Verhaal van Putten is afgerond

De afgelopen tweeënhalf jaar heeft Erfgoed Gelderland het project Verhaal van Putten gerealiseerd. Het project is nu officieel afgerond en het verhaal is [...]

Testers gezocht voor educatief spel over oorlogsgeschiedenis van Putten!

Vanaf september staat Gelderland in het teken van herdenken. In de gemeente Putten wordt niet alleen de bevrijding herdacht, maar ook de razzia [...]