Verhaal van Gelderland - Online Zomerserie

We leven in een historische tijd. Voor het eerst sinds de zeventiende eeuw werken historici aan een overkoepelend overzicht van de Gelderse geschiedenis. Het Verhaal van Gelderland zal ons beeld van het Gelderse verleden voor de komende decennia bepalen. Voor het eindresultaat moeten we nog wachten tot het voorjaar van 2022, maar deze zomer lichten de schrijvers van Het Verhaal van Gelderland al een tipje van de sluier op. Wat is de meeste actuele visie op hun periode in de Gelderse geschiedenis? Welke keuzes maken ze? En tegen welke problemen lopen zij aan? In twaalf weken geven de schrijvers van het Verhaal van Gelderland u een inkijkje in de werkzaamheden die zullen leiden tot een nieuw overzicht van de Gelderse geschiedenis.

Waar gaan we het over hebben?

23 juni - Gelderland in de prehistorie

Peter van den Broeke en Nico Willemse

Al vele duizenden jaren voor het eind van de laatste ijstijd, ongeveer 12.000 jaar geleden, liepen er mensen in Gelderland rond. Ze trokken in kleine groepjes tijdens de wat warmere klimaatfasen door een landschap dat (…)

30 juni - Gelderland in de Romeinse tijd

Paul van der Heijden

De Romeinen kunnen zich verheugen op steeds meer belangstelling, nu de Neder-Germaanse limes mogelijk binnenkort wordt aangemerkt als UNESCO-werelderfgoed. Maar Romeins Gelderland omvat meer dan alleen de limes.  (…)

7 juli - Gelderland in de vroege middeleeuwen

Michel Groothedde en Joep Hendriks

Tussen de val van het West-Romeinse rijk en de gouden eeuwen van Gelderland in de late middeleeuwen lag een duistere tijd: de vroege middeleeuwen (…)

14 juli - Gelderland als graafschap

Jeroen Benders

De periode circa 1000-1300/1350 was beslissend voor Zutphen-Gelre: in welke richting zou het zich ontwikkelen, werd het een succesvolle entiteit, een ‘failed state’ of een bescheiden heerlijkheid, waarvan er in de volle Middeleeuwen zoveel waren? (…)

4 aug. - Gelderland in de zeventiende eeuw

Ronald de Graaf en Frank Keverling Buisman

Het was een lange 17e eeuw. Hij begon met ‘de Reductie van Nijmegen’ in 1591 en eindigde in 1702 met het overlijden van prins Willem III. Wat was kenmerkend voor Gelre in deze eeuw? Als je Gelderland vergelijkt met (…)

25 aug. - Gelderland in de negentiende eeuw

Jonn van Zuthem

In de negentiende eeuw was Gelderland een rurale provincie. Rond 1900 werkte nog altijd zo’n 40 procent van de beroepsbevolking in de landbouw. (…)

1 sept. - Gelderland in de twintigste eeuw

Dolly Verhoeven

In de twintigste eeuw wordt Nederland steeds meer eenheid. Net als alle Nederlanders krijgen de inwoners van Gelderland te maken met verschijnselen als bevolkingsgroei en welvaartsstijging, crisis en oorlog (…)

De inhoud van de overige sessies volgt binnenkort