Verdiepingspagina Draaiboek

In een draaiboek werkt u de taken en verantwoordelijkheden van uw team uit. Gedurende het hele proces schaaft u het draaiboek bij. U maakt eerst een globale planning. U kunt het draaiboek opdelen in drie fases: de voorbereiding, de activiteit zelf en de afronding. Bij elke taak geeft u aan wie hiervoor verantwoordelijk is en wanneer of voor wanneer deze taak uitgevoerd moet worden.