DESTEP analyse

Een omgevingsanalyse brengt zaken in kaart die u zelf niet kunt beïnvloeden, maar waar u met uw vereniging wel rekening mee moet houden of zelfs afhankelijk van bent. DESTEP-analyse is een geschikte analyse om de niet beïnvloedbare elementen te benoemen. Kansen en bedreigingen van de omgeving worden in beeld gebracht. Waar bevindt uw vereniging zich en welke impact hebben deze elementen op uw vereniging? De kansen en bedreigingen kunnen in een SWOT-analyse worden toegepast, zie de verdiepingspagina over de SWOT-analyse.

Zes factoren van de DESTEP-analyse

DESTEP is een afkorting voor zes factoren die invloed hebben op uw organisatie: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek-juridisch. Door deze factoren te bekijken, te analyseren en te benoemen herkent u de kansen en bedreigingen in uw omgeving zodat u hierop kunt inspelen.

Een DESTEP analyse start vaak met een brainstorm. Maak hier bijvoorbeeld gebruik van een checklist om overzicht te houden. De verschillende onderwerpen kunnen dienen als inspiratie voor de factoren die u wilt bespreken.

Demografisch

Bij de demografische factoren is er een wisselwerking tussen de demografische verhouding binnen uw gemeente en de kansen of bedreigingen in uw omgeving. Welke invloed heeft de leeftijd van vrijwilligers en het bestuur op uw vereniging? Heeft u meer jongeren nodig en zijn deze te vinden in uw omgeving? Daarnaast kunt u ook kijken naar uw doelgroep, liggen er nog kansen voor andere doelgroepen die u nog niet bereikt of dreigt u geen nieuwe mensen meer te bereiken?

Economisch

Door middel van economische factoren wordt de economische staat van uw omgeving in kaart gebracht. Heeft de huidige staat van de economie een positieve of negatieve invloed op de financiële situatie van uw vereniging? Welke impact heeft het op het werven van subsidies, fondsen en sponsoring?

Sociaal-cultureel

Bij het analyseren van de sociale culturele factoren gaat u kijken naar de sociale normen en waarden, cultuur en de relevantie van erfgoed en geschiedenis. Hierbij kunt u zich het beste focussen op het gebied waar uw vereniging zich op richt. Op deze manier breng u de doelgroep extra in kaart.

Technologisch

Wees u bewust van (externe) technologische ontwikkelingen. Bepaalde ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op uw verenging. Dit kan zowel van invloed zijn op het beleid als op de projecten die uw vereniging onderneemt. Denk aan de nieuwe manieren om collecties te digitaliseren en registreren, nieuwe ICT-systemen, het gebruiken van open data etc.

Ecologisch

Ook de fysieke omgeving heeft invloed op uw vereniging. Van de invloed van klimaatverandering tot waterhuishouding en eigen gebruik van milieubelastende materialen.

Politiek-juridisch

Door middel van politiek-juridische factoren wordt de invloed van de overheid in kaart gebracht. Wat is het belang van uw organisatie in de gemeenschap? Welke invloed hebben verkiezingen op factoren die uw beïnvloeden? Denk onder andere aan subsidieregelingen, privacywetgeving, belastingen en de omgevingswet.