Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen of wilt u nadere toelichting? Neem dan contact met ons op: info@erfgoedgelderland.nl of  026-3521690

Waar kan ik terecht voor vragen over bedrijfsvoering, zoals over vrijwilligersmanagement, behoud van de collectie e.d.?

 • Neem contact op met een van onze adviseurs. Zij zijn experts met een brede blik op en kennis van erfgoed en erfgoedcollecties: beleid, collectiemanagement, digitalisering, onderwijs, verhalen, toerisme en nog veel meer. Ook ontwikkelen wij cursussen, die wij  aanbieden via het CultuurCollege.

Hoe kan ik  mijn museum zichtbaar maken,  zodat meer mensen mijn collectie bekijken?

 • Op onze website CollectieGelderland staan 400.000 voorwerpen uit de collecties van aantal Gelderse erfgoedorganisaties. Onze website MijnGelderland toont de Gelderse geschiedenis aan de hand van vertellingen en geeft overzicht van de Gelderse erfgoedinstellingen. U kunt aansluiten bij deze websites! Maar Erfgoed Gelderland geeft u ook de mogelijkheid deel te nemen aan publieksgerichte projecten, waarmee u het publiek kunt bereiken en uw organisatie op de kaart kunt zetten, zoals het Erfgoedfestival of de Gelderse Museumdag. Lees hier verder.

Welke samenwerkingsplannen of projecten zijn er? En hoe kan ik meedoen met mijn museum?

 • Een overzicht van lopende projecten met contactpersonen vindt u hier. Maar het erfgoedveld is dynamisch en er komen steeds nieuwe en bijzondere mogelijkheden voorbij. Houd u onze nieuwsberichten in de gaten of schrijf u in voor onze nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn museum kwaliteit blijft uitstralen?

 • Neem contact op met een van onze adviseurs. Zij zijn experts met een brede blik op en kennis van erfgoed en erfgoedcollecties: beleid, collectiemanagement, digitalisering, onderwijs, fondsenwerving, scholing, verhalen, toerisme en nog veel meer. Ook ontwikkelen wij cursussen, die wij  aanbieden via het CultuurCollege.

Hoe en waar kan ik fondsen werven voor mijn tentoonstelling of andere activiteiten?

 • Erfgoed Gelderland werkt nauw samen met het Landelijk Contact Museumconsulenten. Wij hebben een gezamenlijk website, waar u informatie over fondsenwerving kunt vinden. Neemt u daar eens een kijkje. Maar u kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen.

Wie kan mij helpen de omgeving bij onze activiteiten te betrekken?

 • Neem contact op met onze adviseurs . Zij zijn experts met een brede blik op en kennis van erfgoed en erfgoedcollecties. Ook op het gebied van vrijwilligersmanagement.

Met welke partijen zou ik samen kunnen werken?

 • Erfgoed Gelderland verbindt mensen en organisaties en werkt samen met verschillende partners. Wij organiseren netwerkbijeenkomsten en initiëren en begeleiden grote en kleine projecten. Erfgoedinstellingen kunnen daar vaak bij aansluiten. Een overzicht van lopende projecten met contactpersonen vindt u hier. Maar het erfgoedveld is dynamisch en er komen steeds nieuwe en bijzondere mogelijkheden voorbij. Houd u onze nieuwsberichten in de gaten of schrijf u in voor onze nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft.

Wat heeft Erfgoed Gelderland te bieden op het gebied van vrijwilligers, zodat ik weet hoe ik ze kan betrekken en motiveren?

Hoe bereik ik met ons lokale verhaal meer publiek?

 • Onze website MijnGelderland toont de Gelderse geschiedenis aan de hand van vertellingen en geeft overzicht van de Gelderse erfgoedinstellingen. U kunt aansluiten bij deze website! Maar Erfgoed Gelderland geeft u ook de mogelijkheid deel te nemen aan publieksgerichte projecten, waarmee u het publiek kunt bereiken en uw organisatie op de kaart kunt zetten, zoals Gemaakt in Gelderland. Er zijn meer mogelijkheden om publiek het erfgoed te laten beleven. En ook oral history biedt veel mogelijkheden. Lees meer hierover.

Met wat voor soort projecten van Erfgoed Gelderland kunnen wij samenwerken?

 • Een overzicht van lopende projecten met contactpersonen vindt u hier. Maar het erfgoedveld is dynamisch en er komen steeds nieuwe en bijzondere mogelijkheden voorbij. Houd u onze nieuwsberichten in de gaten of schrijf u in voor onze nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft.

Waar kan ik meer informatie vinden over het erfgoedveld?

Bij wie van Erfgoed Gelderland kan ik terecht voor de diverse mogelijke samenwerkingsprojecten?

Waar kan ik inspiratie opdoen over erfgoedbeleid zodat ik beter plannen kan maken voor mijn eigen gemeente?

 • De adviseurs van Erfgoed Gelderland zijn goed op de hoogte van de trends en ontwikkelingen op het beleidsterrein van historie en cultuur. Zij kunnen uw kijk op musea of roerend en immaterieel erfgoed verbreden of verdiepen en kunnen met u reflecteren op de aanwezige erfgoedcollecties in uw eigen gemeente.

Wat kan Erfgoed Gelderland voor mij betekenen op het gebied van erfgoed(beleid)?

 • De adviseurs van Erfgoed Gelderland hebben een brede kijk op roerend en immaterieel erfgoed. Ze zijn gespecialiseerd in het vertellen van verhalen (oral history), collectiebeheer, vrijwilligersmanagement, het begeleiden van lokale initiatieven, educatie, digitalisering en nieuwe media, fondsenwerving, toerisme en nog veel meer. Ook kan Erfgoed Gelderland u ondersteunen op het gebied van procesmanagement en samenwerkingsmogelijkheden, bijvoorbeeld bij cultuur- en erfgoedpacten.

Met welke cijfers over erfgoed kan ik mijn beleidsplannen onderbouwen?

Heeft u informatie over museale wetgeving?

 • Erfgoed Gelderland werkt nauw samen met het Landelijk Contact Museumconsulenten. Wij hebben een gezamenlijk website, waar u informatie over museale wet- en regelgeving kunt vinden. Neemt u daar eens een kijkje. Maar u kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen

Ik wil mijn collectie online toegankelijk maken. Hoe doe ik dat?

 • Uw collectie doorzoekbaar op uw eigen site. Dat is mogelijk door zelf een internet server aan te schaffen en alles vanuit uw instelling te regelen en te organiseren. Het kan ook door aan te haken bij www.CollectieGelderland.nl. Lees meer hierover

Hoe kan ik onze lokale geschiedenis bewaren en vertellen?

 • Met oral history, ofwel gesproken geschiedenis, kunt u uw lokale verhaal optekenen en op allerlei manieren omzetten in beleving. Wij kunnen u daarbij op weg helpen en begeleiden. Hoe? lees het hier.

Hoe kom ik in contact met andere erfgoedvrijwilligers?

 • U kunt aansluiten bij de Historische Werkgroep Gelderland (HWG); deze is eind 2015 opgericht vanuit de wens het historisch onderzoek in de provincie Gelderland te ondersteunen en een platform te bieden aan historisch geïnteresseerden. De leden variëren van fotografen met een liefde voor erfgoed tot oral historians en van schrijvers tot paleografen. De werkgroep stelt zich als doel een breed historisch vrijwilligersnetwerk op te zetten om zo de krachten van onderzoek te kunnen bundelen. Meer weten?

Hoe kan ik de geschiedenis van het leven in onze gemeente vastleggen en vertellen?  

 • Met oral history, ofwel gesproken geschiedenis, kunt u uw lokale verhaal optekenen en op allerlei manieren omzetten in beleving. Wij kunnen u daarbij op weg helpen en begeleiden. Hoe? lees het hier.