Lid raad van toezicht: juridische zaken en/of digitalisering

Wij zijn op zoek naar een lid voor de raad van toezicht: juridische zaken en/of digitalisering. De leden van de raad van toezicht opereren vanuit hun eigen expertise in het belang van de organisatie. Zij koppelen daarbij hun specifieke deskundigheid aan inzicht en gevoel voor de belangen en achtergronden en de maatschappelijke en politieke context waarin de organisatie opereert.

Interesse? Neem contact op!

terug naar overzicht

Wij zijn op zoek naar een lid voor de raad van toezicht: juridische zaken en/of digitalisering

Erfgoed Gelderland bestaat zowel uit een coöperatie met ruim 235 leden als uit een stichting die optreedt als bureau van de coöperatie en werkt in opdracht van de provincie Gelderland. Het grootste deel van het budget bestaat uit provinciale subsidie. Stichting en coöperatie Erfgoed Gelderland hebben een gezamenlijke raad van toezicht en raad van bestuur. De provincie Gelderland en de leden van de coöperatie zijn de belangrijkste stakeholders.

De stichting telt ongeveer 22 medewerkers, die samen ruim 14 fte vertegenwoordigen. Erfgoed Gelderland wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit de algemeen directeur en de directeur bedrijfsvoering. De raad van toezicht is het goedkeurende en toetsende orgaan. De raad van toezicht telt maximaal vijf leden en komt gemiddeld vier keer per jaar (digitaal) bijeen. Leden van de raad van toezicht worden niet in dienstverband benoemd. Zij krijgen een vrijwilligersvergoeding en reiskosten. Erfgoed Gelderland onderschrijft de Governance Code Cultuur en werkt volgens de WBTR.

Wij zoeken iemand die:

 • affiniteit heeft met erfgoed en open staat voor een organisatie waar verandering een constante factor is;
 • thuis is in de wereld van digitalisering van erfgoed en de ontwikkelingen daarin of een juridische achtergrond heeft en die weet te combineren met de actualiteit binnen het erfgoedveld
 • oog heeft voor de ontwikkelingen in de samenleving op het gebied van musea, erfgoed en vrijwilligers en daarin kansen ziet voor de maatschappelijke rol van Erfgoed Gelderland;
 • actuele provinciale en/of landelijke netwerken heeft;
 • samen met de collega-toezichthouders, sparringpartner is voor de bestuurders van Erfgoed Gelderland.

Wij vinden het belangrijk dat je:

 • communicatief vaardig bent;
 • kritisch meedenkt in mogelijkheden voor de ontwikkeling van de organisatie;
 • een visie hebt op de rol van erfgoedorganisaties in de samenleving;
 • kennis hebt van hoe het provinciale erfgoedveld zich verhoudt tot de landelijke ontwikkelingen rondom de erfgoedhuizen, of dit wilt ontdekken;
 • creatief en flexibel met de bestuurders mee kunt denken;
 • Inzicht hebt in gesubsidieerde én commerciële organisaties.

Teamprofiel

De leden van de raad van toezicht opereren vanuit hun eigen expertise in het belang van de organisatie. Zij koppelen daarbij hun specifieke deskundigheid aan inzicht en gevoel voor de belangen en achtergronden en de maatschappelijke en politieke context waarin de organisatie opereert. Onderlinge samenwerking is belangrijk.

Erfgoed Gelderland wil divers zijn, net als de samenleving. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de raad van toezicht. Wij zoeken de diversiteit in kwaliteiten maar ook in leeftijd, herkomst en achtergronden.  

Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid

Het naar behoren functioneren van een raad van toezicht hangt nauw samen met de objectiviteit, onafhankelijkheid en bereidheid tot transparantie van zijn leden. Het is belangrijk dat de raad van toezicht zo is samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij benoeming is het van belang dat er geen tegenstellingen of verstrengeling van belangen in de weg staan of komen te staan.

Voorwaarden

De functievervulling wordt aangegaan voor tenminste een zittingstermijn van vier jaar. De jaarvergoeding bedraagt € 1800,-.

Informatie

Uw sollicitatiebrief stuurt vóór 3 januari 2022 digitaal naar sollicitaties@erfgoedgelderland.nl. De gesprekken zullen plaats vinden op 14 januari 2022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met algemeen directeur Marc Wingens. Hij is bereikbaar via 06 55155412 of m.wingens@erfgoedgelderland.nl.

Erfgoed Gelderland | Westervoortsedijk 67D | 6827AT Arnhem | www.erfgoedgelderland.nl | info@erfgoedgelderland.nl | 026-3034254