Vacature: Lid van de Raad van Toezicht

Deze vacature is niet meer vacant

Erfgoed Gelderland is een coöperatie waarin circa 200 erfgoedorganisaties samenwerken, kennis delen en het erfgoed presenteren. Het bureau van de coöperatie is ondergebracht in een stichting met dezelfde naam. We ondersteunen organisaties om vanuit hun eigen kracht collecties te beheren en aan een breed publiek te presenteren. Dit doen we door middel van scholing, advisering en procesbegeleiding. Onze kracht is dat wij de passie van de erfgoedbeheerders herkennen en gebruiken om ondernemerschap en zelfredzaamheid te stimuleren. Erfgoed Gelderland vindt het belangrijk dat het erfgoed zich verbindt met zijn omgeving en dat ondernemers, overheden, zorg en onderwijs zich verbinden met hun eigen historie.

Stichting en coöperatie delen een Raad van Toezicht. Vanwege de wens de Raad van Toezicht uit te breiden met één of twee leden, zijn wij op zoek naar een:

Lid van de Raad van Toezicht (v/m)

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over elkaar aanvullende kennis en netwerken. Op dit moment zijn we op zoek naar personen met kennis en ervaring op één of meer van de onderstaande gebieden:

 • Juridisch
 • HRM / Personeel en organisatie
 • Kennis van onroerend erfgoed (monumenten en archeologie)

Verder wordt er van een lid van de RvT gevraagd:

 • Ervaring in het besturen van en/of het toezicht houden op een soortgelijke organisatie
 • Kennis van en ervaring met de aard, cultuur en organisatiestructuur van Erfgoed Gelderland
 • Oog voor de rol van de organisatie in de samenleving
 • Betrokken bij meerdere facetten van het (Gelderse) erfgoed
 • Bekend met vrijwilligersmanagement
 • (Inter)nationale ervaring
 • Beschikt over voldoende tijd voor het vervullen van de functie
 • Bereid en in staat om te fungeren als (plaatsvervangend) voorzitter
 • Bereid om zitting te nemen in commissies binnen de organisatie
 • Bekend met de relevante regelgeving, waaronder de Governance Code Cultuur

De Raad van Toezicht vergadert vier maal per jaar.

Competenties: communicatief; teamspeler; onafhankelijk; kritisch; enthousiasmerend.

Voorwaarden
De functievervulling wordt aangegaan voor een periode van tenminste vier jaar. Vergoeding conform afspraak RvT (maart 2016), € 1500,- per jaar voor een lid en € 2.250 per jaar voor de voorzitter.

Uw sollicitatiebrief stuurt u uiterlijk 15 november 2019 aanstaande digitaal naar het emailadres sollicitaties@erfgoedgelderland.nl. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 5 december.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Wingens, directeur bestuurder. Hij is bereikbaar via m.wingens@erfgoedgelderland.nl of 06-55155412.