Twee stageplaatsen bij Erfgoed Gelderland: voorjaar 2021

Deze vacature is niet meer vacant

Erfgoed Gelderland, de Gelderse ondersteuningsorganisatie voor de erfgoedsector met een breed netwerk van 225 Gelderse erfgoedorganisaties in de coöperatie Erfgoed Gelderland, biedt dit voorjaar twee stageplaatsen aan:

  • een stagiair BA of MA Geschiedenis
    voor het doen van literatuuronderzoek naar ‘1572 in Gelderland’
  • een stagiair BA of MA Geschiedenis of Kunstgeschiedenis
    voor het doen van objectenonderzoek naar ‘1572 in Gelderland’

Aantoonbare belangstelling voor vroegmoderne geschiedenis, regionale geschiedenis en publieksgeschiedenis en kunstgeschiedenis strekt tot aanbeveling.

het onderwerp

1572 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als een kanteljaar in de opstand tegen Spanje, met onder meer de inname van Den Briel, de eerste vrije Statenvergadering in Dordrecht en het bloedbad van Zutphen. Enkele tientallen gemeenten willen in 2022 met diverse publieksactiviteiten aandacht besteden aan dit historische jaar. Onder hen zijn ook de Gelderse gemeenten Aalten, Zutphen, Harderwijk, Montferland en Doesburg, die in 1572 allemaal door de strijdende partijen zijn veroverd, sommige zelfs meermalen.

de werkzaamheden

Het gaat om twee elkaar aanvullende onderzoeken. De stageopdracht is bedoeld als inhoudelijke voorbereiding op het herdenkingsjaar 1572 in Gelderland.

  • Met behulp van literatuuronderzoek stel je een overzicht samen van de gebeurtenissen en laat je zien hoe die gebeurtenissen in de latere historiografie zijn beschreven. Het accent ligt op Gelderland, maar uiteraard neem je daarbij ook het bredere geografische kader mee. Je onderzoek mondt in elk geval uit in een goed leesbaar rapport, dat gebruikt kan worden als basisinformatie door organisatoren van activiteiten. In overleg kunnen daarnaast andere producten gevraagd worden, denk bijvoorbeeld aan een blog of aan teksten voor een website.
  • Met behulp van de website Collectie Gelderland en andere kunsthistorische documentatie op zoek naar objecten die horen bij 1572 in Gelderland. De (afbeeldingen van) objecten dienen als lokale/regionale aanvulling bij de landelijke tentoonstelling waarvan de 6 Gelderse gemeenten al hebben gezegd dat ze die gaan plaatsen. Het onderzoek mondt uit in een goed leesbaar rapport waarin de Gelderse collecties 1572 beschreven staan, in combinatie met te gebruiken prints voor de tentoonstellingen in de Gelderse steden. Hiermee kan de landelijke expositie een lokaal tintje krijgen.

de arbeidsvoorwaarden

Standplaats: kantoor Erfgoed Gelderland aan de Westervoortsedijk 67D Arnhem. Zolang er nog thuis wordt gewerkt, is de stage online.
Periode: februari – juli 2021, aantal uren per week in overleg.
Vergoeding: er is een stagevergoeding beschikbaar van €360 bruto per maand bij een 36-urige werkweek.
Begeleiding: Marc Wingens, alg directeur Erfgoed Gelderland

solliciteren

Heb je belangstelling voor één van deze stageplaatsen? Mail dan uiterlijk 15 februari 2021 je CV en motivatiebrief naar sollicitaties@erfgoedgelderland.nl  o.v.v. 1572.