Toelichting Gelderse Erfgoedmonitor 2017 – peiljaar 2016

Marktonderzoek is een uitstekend middel om aan belangrijke informatie te komen als basis voor een doelgerichte marktbewerking. Marktonderzoek biedt inzicht in de behoeftes en wensen van de klantengroep, toetst de tevredenheid van de klanten en kan een beeld geven van de omvang van uw klantengroep. Ook kan marktonderzoek worden ingezet voor inzicht in uw imago of naamsbekendheid of bij introductie of goede positionering van een product of dienst.

Meten helpt organisaties bij het vaststellen van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s zijn weer variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren. Deze gegevens koppel je aan de doelstellingen van de organisatie én gebruik je om nieuwe doelstellingen vast te leggen. Een brancheonderzoek helpt organisaties de eigen doelen te kunnen vergelijken met andere organisaties binnen de branche. Hoe meer organisaties meedoen met de Gelderse Erfgoedmonitor, des te beter beeld u zult krijgen voor uw managementinformatie.

Via SurveyMonkey stelt Erfgoed Gelderland een aantal vragen over kengetallen aan erfgoedorganisaties en musea in Gelderland. Het gaat om kengetallen over bezoek, exploitatie, personeel, financiën en activiteiten over het afgelopen jaar, 2016. Met de gegevens kunnen trends zichtbaar worden en stakeholders krijgen een helder beeld van de (economische) waarde van erfgoed en musea in Gelderland.

Erfgoed Gelderland publiceert openbare gegevens, zoals de bezoekcijfers van musea. De verzamelde gegevens worden verwerkt in een geanonimiseerd rapport voor degenen die de enquête hebben ingevuld en voor de leden van de Coöperatie Erfgoed Gelderland. Erfgoed Gelderland laat in 2017 een rapportage samenstellen, over de peiljaren 2015 en 2016.

Overheden zoals Provincie en gemeenten krijgen met de rapportage een beter inzicht in het belang van erfgoed en musea voor de maatschappij. Gegevens over het aantal vrijwilligers zegt bijvoorbeeld iets over het draagvlak voor erfgoed en musea. In de rapportage komen de enquêtegegevens in een breder kader te staan, met bijvoorbeeld uitgaven van bezoekers in de regio. Lees hier de Gelderse Erfgoedmonitor 2015.

Toelichting per vraag:

Algemeen: sommige vragen zullen voor andere organisaties, zoals Museana voor musea, wellicht al eerder zijn gesteld. In dat geval kunt u, om dubbel werk te voorkomen, de betreffende antwoorden bijvoorbeeld via een pdf of aanvullende e-mail toesturen naar a.stam@erfgoedgelderland.nl .

Vraag 1: sommige instellingen hebben een exploiterende instelling met een andere naam (Kasteel Doornenburg en Stichting tot Behoud van den Doornenburg, of Boerderijmuseum De Lebbenbrugge en Mr H.W. Heuvelstichting)

Vraag 4: Aantal volgers: op Facebook vind je de statistieken op de eigen pagina.

Voor Twitter vind je de basale gegevens ook op de eigen pagina. Via analytics.twitter.com kun je na aanmelding meer statistieken terugzien.

Vraag 5: Zie voor het berekenen van FTE bijvoorbeeld https://www.berekenen.nl/a-z/fte-berekenen

Vraag 10, 11 en 12: Voor archieven en andere instellingen die (volledig) vanuit de gemeente gefinancierd worden, graag de post overheidssubsidie invullen.

Vraag 12: Gebouw (kapitaallasten): bedoeld zijn rente- en afschrijvingskosten

Meer informatie over de Gelderse Erfgoedmonitor 2016 kunt u krijgen bij Arno Stam