Vind elkaar in erfgoed. Verken de FARO-werkwijze

Initiatieven waarin erfgoedgemeenschappen* zélf aan de slag gaan en meedenken en meebeslissen over het erfgoed waarvoor ze zich inzetten, komen voor subsidie in aanmerking. Maar je kunt ook eerst subsidie aanvragen voor een verkenning daarnaar: als je je werkwijze hierop (verder) wilt toespitsen maar nog niet weet hoe. En daarna voor de uitvoering.Ook is deze subsidie er voor projecten waarin erfgoedparticipatie wordt ingezet voor maatschappelijke doeleinden. Bijvoorbeeld om actieve deelname aan de samenleving te stimuleren, of in duurzaamheidsvraagstukken.

Let op:
Deadline is 30-04-2021, maar aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wacht dus niet te lang met indienen.

Aanvraag01-02-2021
CategorieenDeadlines subsidieregelingen
FondsFonds voor Cultuurparticipatie
meer informatie