Projectinvestering Instellingen

De Projectinvestering Instellingen is bestemd voor beeldende kunstinstellingen, musea en andere erfgoedinstellingen met een uitzonderlijk eenmalig project, eventueel in samenwerking met andere instellingen. Denk daarbij aan tentoonstellingen, festivals of andere projectvormen die de gangbare (tentoonstellings)praktijk van de instelling overstijgen. Het gaat om beeldende kunst- en erfgoedprojecten die de relatie met de burger versterken en die ofwel van nationaal belang zijn dan wel een belangrijke regionale uitstraling hebben.

CategorieenDoorlopende subsidieregelingen
FondsMondriaan Fonds
meer informatie