Open Oproep Beladen Geschiedenis

De Open Oproep Beladen Geschiedenis is bestemd voor in Nederland gevestigde, publiekstoegankelijke organisaties, kunstenaars en bemiddelaars. Hierbij kan gedacht worden aan musea, podiumkunstinstellingen, kunstinitiatieven, monumentenorganisaties en historische plaatsen en gebieden zoals kazerneterreinen of de Atlantikwall, archieven, de creatieve industrie, kunstenaars en bemiddelaars. Zij kunnen aanvragen voor projecten over beladen geschiedenis met een bovenlokale uitstraling en publieke reikwijdte.Het gaat om projecten in de disciplines beeldende kunst, erfgoed, ruimte, creatieve industrie, podiumkunsten en archieven, of cross-overs tussen deze disciplines, die het beladen verleden onderzoeken, presenteren en bediscussiëren.

CategorieenDoorlopende subsidieregelingen
FondsMondriaan Fonds
meer informatie