Erfgoed, functioneel gebruik

Wilt u monumentaal erfgoed in Gelderland restaureren, een nieuwe bestemming geven of verduurzamen? Dan kunt u vanaf 4 augustus 2020 subsidie aanvragen. Een afspraak voor een verkennend gesprek is nu al mogelijk.

Let op:
Open vanaf 4 augustus.

Aanvraag04-08-2021
Datum afgerond08-08-2021
CategorieenDeadlines subsidieregelingen
FondsProvincie Gelderland
meer informatie