Beschermd Cultuurgoed

De Bijdrage Beschermd Cultuurgoed is bestemd voor eigenaren en beheerders van objecten en verzamelingen die in het Register zoals bedoeld in de Erfgoedwet als beschermd geregistreerd zijn. De bijdrage wordt gebruikt voor alles wat verband houdt met de zorg voor en het behoud van dit cultureel erfgoed.

CategorieenDoorlopende subsidieregelingen
FondsMondriaan Fonds
meer informatie