Aankopen

De bijdrage Aankopen is bestemd voor Nederlandse musea en andere erfgoedinstellingen die, indien mogelijk in samenwerking met andere erfgoedinstellingen, bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven op alle collectiegebieden: van hedendaagse kunst en nijverheid tot oude handschriften en natuurhistorische collecties. De bijdrage is bedoeld voor een aankoop die een verrijking is voor de Collectie Nederland en die (semi)permanent aan het publiek wordt getoond. De bijdrage is ook van toepassing op aankopen die vallen onder de Wet Behoud Cultuurbezit.Doel is het verhogen van de kwaliteit en de zichtbaarheid van de Collectie Nederland.

CategorieenDoorlopende subsidieregelingen
FondsMondriaan Fonds
meer informatie