Scholing en training

Erfgoed Gelderland ondersteunt Gelderse erfgoedorganisaties. Naast de vele projecten en adviseringstrajecten doen wij dat ook door middel van deskundigheidsbevordering (scholing):

  • Basiscursussen (e-learning)
  • Verdiepende bijeenkomsten (uitwisseling ervaringen en bespreken specifieke cases)
  • In company trainingen (met één team van één organisatie op eigen locatie)
  • Regionale trainingen (bevorderen van samenwerken in een regio rond één thema)
  • Lezingen, symposia (in eigen beheer en in samenwerking met de Radboud Universiteit en de Nederlandse Business Academy)

Wij richten ons daarbij op:

  • Betaalde medewerkers die geen specifieke erfgoed vakopleiding hebben gehad, of zich willen specialiseren
  • Vrijwilligers die in een ander vakgebied zijn opgeleid en zich willen bekwamen in hun nieuwe functie
  • Bestuursleden die kennis willen nemen van de specifieke kenmerken van erfgoedorganisaties

E-learning

Voor basiskennis en -vaardigheden

Een belangrijke succesfactor van cursussen is het onderlinge contact van de cursisten met collega’s van vergelijkbare instellingen. Daarnaast leidt het contact tussen docent en cursist tot vervolgadvies op maat of tot een groter project voor meerdere organisaties.
Het grootste struikelblok tijdens de cursussen is het niveauverschil van de cursisten. De sterkste en de zwakste schakels in de groep voelen zich hierdoor niet altijd voldoende gehoord en erkend. Een ander kwetsbaar punt is de grote tijdsinvestering die van mensen gevraagd wordt.

Om deze redenen bieden we e-learning  modules aan waar basiskennis en -vaardigheden kunnen worden aangeleerd in eigen tijd. De verdiepingscursussen en vervolgtrainingen sluiten hierop aan.

Nieuws over scholing en training

Vierde training op e-learning platform van Erfgoed Gelderland: Storytelling

Op het E-Learning platform van Erfgoed Gelderland is een vierde training toegevoegd: Storytelling. Deze e-training gaat over de theoretische basis van storytelling. U [...]

Erfgoed Gelderland ontwikkelt nieuwe e-learnings

Erfgoed Gelderland wil het erfgoedveld helpen (verder) te professionaliseren. Daarom zijn we onlangs gestart met een platform waarop we trainingen aanbieden voor professionals [...]

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: