Sarita Bajnath: Hoe word je je bewust van het onbewust uitsluiten van de ander?

Dinsdag 26 mei, 10.00 tot 11.00 uur

In deze masterclass leer je meer over privileges, intersectionaliteit en hoe mensen uitsluiting ervaren in het dagelijks leven. Intersectionaliteit gaat uit van het idee dat verschillende delen van je identiteit, elkaar beïnvloeden. Privilege betekent letterlijk een voorrecht. Het is een voorrecht waar je eigenlijk niets voor hebt hoeven doen. In de maatschappij benadelen bepaalde systemen mensen in hun mogelijkheden. Intersectionaliteit gaat in op deze systemen en de werking ervan op gemarginaliseerde groepen.

Het doel van deze masterclass is om bruggen te bouwen uit realisme, de stem van de gemarginaliseerde groepen te vergroten, niet uit medelijden maar meer vanuit besef dat sommigen meer hebben moeten overkomen om op dezelfde plek te zijn. We bespreken hoe racisme, armoede,lhbtiqa discriminatie en discriminatie van mensen met een beperking invloed heeft. Het gaat om machtsverhoudingen in de maatschappij en niet alleen over individuele gevallen. Na deze masterclass is er meer bewustzijn om inclusief te denken en te handelen in de museumpraktijk.

Sarita Bajnath is trainer, coach en motivator op het gebied van inclusie en eigenaar van www.privilegetraining.nl