Publieksbereik

Met het Verhaal van Gelderland willen we een zo breed mogelijk publiek bereiken. Via het platform mijn Gelderland delen we de verhalen en objecten die worden aangedragen voor het Verhaal van Gelderland. Daarnaast organiseren we regelmatig bijeenkomsten om het Verhaal van Gelderland dichterbij te brengen.

Special mijnGelderland
Heeft of kent u mooie verhalen over de geschiedenis van Gelderland? En denkt u dat deze kunnen bijdragen aan het Verhaal van Gelderland? Uw inbreng kan de auteurs van de publicatie Verhaal van Gelderland inspireren tot meer. Of misschien wordt uw bijdrage wel meegenomen in de publicatie. In elk geval zal uw bijdrage opgenomen worden in de Special van de website mijnGelderland, het platform voor Gelderse historische verhalen. Lees hier meer.

Bijeenkomsten
Erfgoed Gelderland heeft in 2019 in samenwerking met Omroep Gelderland speciaal voor erfgoedorganisaties unieke previews georganiseerd van het nieuwe televisieprogramma van Omroep Gelderland: Ridders van Gelre vertellen het Verhaal van …..  Tijdens de bijeenkomsten kregen erfgoedorganisaties en hun medewerkers, leden en vrijwilligers de kans om als eerste de aflevering over hun eigen stad of streek te zien. Bij elke bijeenkomst vond een lezing plaats van een auteur of redacteur van het boekproject Verhaal van Gelderland. In 2020 worden er door heel Gelderland regiobijeenkomsten georganiseerd om het Verhaal van Gelderland naar de verschillende regio’s te brengen. We vragen inwoners en erfgoedorganisaties om mee te denken over het verhaal en de kernvragen uit het boek. Lees hier later meer.

Het lokale verhaal
In 2019 was er speciale aandacht voor publieksbereik via lokale media. Via deze media werden Gelderse geschiedenis, erfgoed en onderdelen van het Verhaal van Gelderland bij een passend publiek worden gebracht. Enerzijds door het uitzetten van speciale campagnes op lokaal en regionaal niveau en anderzijds door het ondersteunen van erfgoedorganisaties om beter zichtbaar te worden. Onderzocht wordt hoe de samenwerking met lokale, regionale en provinciale mediapartijen (nog meer) kan worden versterkt, zodat iedereen notie kan nemen van het Verhaal van Gelderland