Publieksbereik

Met het Verhaal van Gelderland willen we een zo breed mogelijk publiek bereiken. Via het platform mijn Gelderland delen we de verhalen en objecten die worden aangedragen voor het Verhaal van Gelderland. Daarnaast organiseren we regelmatig bijeenkomsten om het Verhaal van Gelderland dichterbij te brengen.

Special mijnGelderland
Heeft of kent u mooie verhalen over de geschiedenis van Gelderland? En denkt u dat deze kunnen bijdragen aan het Verhaal van Gelderland? Uw inbreng kan de auteurs van de publicatie Verhaal van Gelderland inspireren tot meer. Of misschien wordt uw bijdrage wel meegenomen in de publicatie. In elk geval zal uw bijdrage opgenomen worden in de Special van de website mijnGelderland, het platform voor Gelderse historische verhalen. Lees hier meer.

Bijeenkomsten 2020
In 2020 konden we helaas weinig nieuwe bijeenkomsten organiseren. Wel vertelden archeologen en historici die werken aan het Verhaal van Gelderland over hun onderzoek tijdens de Online Zomerserie. Vanaf eind juni tot begin september stond iedere week een ander tijdvak uit de Gelderse geschiedenis centraal en konden kijkers in gesprek met de schrijvers van het Verhaal van Gelderland. Vanaf september maken we iedere maand een online quiz over een tijdvak uit de Gelderse geschiedenis. Deze publiceren we rond de eerste dag van de nieuwe maand. De quizzen over prehistorie en Romeinse Tijd zijn per stuk ongeveer 250 tot 300 keer gespeeld.

Bijeenkomsten 2019
Erfgoed Gelderland heeft in 2019 in samenwerking met Omroep Gelderland speciaal voor erfgoedorganisaties unieke previews georganiseerd van het nieuwe televisieprogramma van Omroep Gelderland: Ridders van Gelre vertellen het Verhaal van …..  Tijdens de bijeenkomsten kregen erfgoedorganisaties en hun medewerkers, leden en vrijwilligers de kans om als eerste de aflevering over hun eigen stad of streek te zien. Bij elke bijeenkomst vond een lezing plaats van een auteur of redacteur van het boekproject Verhaal van Gelderland.

Televisieserie
Omroep Gelderland is nauw betrokken bij het Verhaal van Gelderland. De Ridders van Gelre laten in hun nieuwe televisieserie enkele hoogtepunten uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen in Gelderland zien. Daarbij maken zij veelvuldig gebruik van de kennis die schrijvers van het Verhaal van Gelderland aanleveren. In september waren er nog vier Gelredagen waarbij het publiek kon kennismaken met archeologen die de prehistorie in Gelderland belichten. Op Radio Gelderland staat iedere zaterdagochtend een andere thema uit de Gelderse geschiedenis centraal. Ook hier werken archeologen en historici van het Verhaal van Gelderland aan mee.

Verhaal van Gelderland Quiz
Iedere maand komt er een nieuwe Verhaal van Gelderland Quiz online, steeds over een ander tijdvak van de Gelderse geschiedenis tot en met de twintigste eeuw. Daarmee lopen we spelenderwijs door de tijdvakken van het boek over de Gelderse geschiedenis. Meer over de quiz

Het lokale verhaal
In 2019 was er speciale aandacht voor publieksbereik via lokale media. Via deze media werden Gelderse geschiedenis, erfgoed en onderdelen van het Verhaal van Gelderland bij een passend publiek worden gebracht. Enerzijds door het uitzetten van speciale campagnes op lokaal en regionaal niveau en anderzijds door het ondersteunen van erfgoedorganisaties om beter zichtbaar te worden. Onderzocht wordt hoe de samenwerking met lokale, regionale en provinciale mediapartijen (nog meer) kan worden versterkt, zodat iedereen notie kan nemen van het Verhaal van Gelderland