Protocol heropening musea – enkele tips

Het protocol kunt u downloaden via onze website. Alle actuele richtlijnen van het RIVM worden gevolgd. Op deze pagina lichten we een en ander toe en geven we enkele tips.

Uitgangspunten
Elk museum dat op 1 juni open wil gaan zal moeten voldoen aan het volgende:

 1. Naleving van het protocol
 2. Interne organisatie opzetten om aan het protocol te kunnen voldoen (plannen maken)
 3. Technische en praktische maatregelen nemen om weer open te kunnen (plannen uitvoeren)

Elk museum beschrijft zelf de onderdelen 2 en 3.

Tip:

 • Omschrijf de onderdelen in een praktische puntenlijst.
 • Zorg voor een uitgebreide instructie voor de medewerkers, zodat zij weten wat de nieuwe regels inhouden en wat er van hen verwacht wordt.
 • Elk museumgebouw is anders, uitvoering van het protocol is maatwerk.

Medewerkers en vrijwilligers

Een belangrijke voorwaarde om open te gaan is dat er voldoende medewerkers en vrijwilligers beschikbaar zijn, die niet tot de risicogroep behoren. Medewerkers en vrijwilligers die wel behoren tot de risicogroep wordt ontraden naar het museum te komen. Het is aan elk museum om, rekening houdend met de eigen medewerkers, te besluiten om wel of niet open te gaan.

Tip:

 • Doe een lokale oproep bij mensen die op dit moment niet zoveel te doen hebben. Misschien willen zij tijdelijk vrijwilliger zijn in uw museum.
 • Ga proefdraaien met de medewerkersgroep, kijk samen ter plekke hoe het gaat lopen met de bezoekersstromen, bespreek samen de knelpunten.
 • Zorg dat er altijd één iemand aanwezig is, die als hoofdtaak heeft om het protocol te bewaken en in lastige situaties knopen doorhakt.

Bezoekers

Uitgangspunt is één bezoeker per 10 m2 expositieruimte. Het ontvangen van groepen en schoolklassen is vooralsnog niet mogelijk. Bezoekers reserveren vooraf een kaartje, telefonisch, via e-mail of een online boekingssysteem. Het interne protocol moet voor alle bezoekers duidelijk zichtbaar zijn.

Tip:

 • Hoeveel bezoekers kunt u maximaal (per tijdsblok van ca anderhalf uur) ontvangen? Geef dat duidelijk aan.
 • Geef bij de ingang van elke zaal aan hoeveel bezoekers daar tegelijkertijd kunnen zijn.
 • Een online boekingssysteemvraagt een vast bedrag per reservering. Een Excel bestand met tijdsblokken per dag en reservering per telefoon of e-mail kan ook uitkomst bieden.

Hygiëne

Er dienen voldoende beschermende middelen in het museum beschikbaar te zijn. Het dagelijks schoonmaken van het gebouw en alle contactoppervlakken heeft extra zorg en aandacht nodig.

Communicatie

De overheid wil onnodige verkeersbewegingen niet stimuleren. Vooraf reserveren van kaartjes zorgt ervoor dat mensen weten dat ze in het museum terecht kunnen.

Tip:

 • Communiceer richting de lokale huis-aan-huis bladen dat u weer open gaat en onder welke condities.
 • Geef door aan info@mijngelderland.nl dat  u weer open gaat en op welke wijze u tickets verkoopt, dan nemen wij het mee in de communicatie van mijnGelderland.nl.

Het uitgebreide protocol met alle richtlijnen vindt u hier.

Bekijk ook dit document over musea in tijden van social distancing met praktische tips en deze handreiking van Amsterdam Museum over zorg voor collecties en historische interieurs na de lockdown.

Als er vragen zijn of als u met iemand wilt sparren over deze richtlijnen dan kunt u ons mailen, bellen of bereiken via WhatsApp. Onderstaande medewerkers zijn op de hoogte van het protocol:

Ben Bregman – Else Gootjes – Emma Johnson Henriette Kosse – Liesbeth Tonckens  – Lian van der Zon