Symposium Jongeren betrekken

Op vrijdag 17 november vindt het symposium Jongeren betrekken plaats.

Datum gestart17-11-2023
ThemaBedrijfsvoering, Jongeren
Participatie
ProductEvenement
terug naar overzicht

Jongeren hebben de toekomst

Op 17 november tijdens het Symposium ‘Jongeren betrekken’ onderzoeken we hoe jongeren (in de doelgroep van 18-30 jaar) tegen het erfgoedveld aankijken en welke rol zij hierin kunnen spelen. Aan de hand van lezingen en workshops behandelen we diverse voorbeelden van projecten waarbij jongeren worden betrokken in het erfgoedveld. Het symposium kan zo inspiratie bieden om jongeren in je eigen erfgoedorganisatie te betrekken, bij zowel de programmering als in het bestuur. Het betrekken van jongeren is immers niet alleen belangrijk voor het behoud van ons erfgoed, maar kan ook leiden tot vernieuwing en verfrissende ideeën. 

Dit symposium is bedoeld voor iedereen die graag wilt meepraten over het betrekken van jongeren bij het erfgoedveld of voor wie graag meer over dit onderwerp wilt weten.

Programma

Hieronder volgt een overzicht van de lezingen en workshops. Er kunnen nog wijzigingen optreden in het programma. Hou de pagina in de gaten voor de laatste updates.

Ochtendprogramma

 • 09:30 uur | Inloop
 • 10:00 uur | Welkomstwoord
 • 10:10 uur | In de leefwereld van jongeren (spreker: Merel Zuiderduin van Motivaction)
 • 10:40 uur | De totstandkoming van de co-creatie tentoonstelling #THISisPrikko (spreker: Mark Schep van KIEN)
 • 11:10 uur | Pauze
 • 11:35 uur | Jongeren delen hun ervaringen over hun bezoek bij musea
 • 12:10 uur | Inspirerende projecten uit de praktijk
 • 12:30 uur | Lunch

Middagprogramma

 • 13:15 uur | Keuzeronde: workshops
 • 14:00 uur | Plenaire afronding
 • 14:10 uur | Rondleiding door het Nederlands Wijnmuseum
 • 14:40 uur | Pauze
 • 15:00 uur | Jongerennetwerkbijeenkomst of ledenraadsvergadering (Let op: Deze twee programmaonderdelen vinden tegelijkertijd plaats. Leden van de coöperatie zijn uitgenodigd voor de ledenraadsvergadering.)
 • 16:15 uur | Afsluitende borrel

Programmaonderdelen uitgelicht

Hier lichten we de bovengenoemde onderdelen van het programma toe. Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe informatie.

In de leefwereld van jongeren | Merel Zuiderduin (Motivaction)

Volgend jaar is het 10 jaar geleden dat Merel in dienst kwam als onderzoeker bij Motivaction. En dat is zeldzaam voor een Millennial! Want dat zijn jobhoppers en die willen vooral flexibiltieit. Toch? Dat is één van de onderwerpen waar Merel het over zal hebben. Er leven erg veel aannames over wat jongere generaties (Gen Z en Millennials) willen en hoe ze zich gedragen. Maar wat is daarvan terug te zien in onderzoeksresultaten en data?

Motivaction doet al decennia lang onderzoek naar verschillen tussen doelgroepen op allerlei terreinen: op de arbeidsmarkt, in de supermarkt, in hun mediagedrag en in hun vrijetijdsbesteding. Merel houdt zich daarbinnen specifiek veel bezig met cultuurparticipatie en wat doelgroepen drijft om wel of niet een museum of theater te bezoeken.

Merel Zuiderduin zal ons tijdens het symposium daarom meenemen in kenmerkende inzichten die jongere generaties tekenen ten opzichte van eerdere generaties en stilstaan bij veelvoorkomende aannames.

De totstandkoming van de co-creatie tentoonstelling #THISisPrikko

Ontdek de geschiedenis van Presikhaaf door de ogen van jongeren. Wat zien jongeren in deze Arnhemse wijk als het erfgoed van hun omgeving? Jongeren van Presikhaaf University, het Nederlands Openluchtmuseum en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) werkten samen bij het project: #THISisPrikko: Presikhaaf door de ogen van jongeren. Samen onderzoeken ze het (immaterieel) erfgoed in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Mark Schep van KIEN vertelt over de totstandkoming van dit project.

Jonge professionals delen hun ervaringen over hun bezoek bij musea

De afgelopen paar weken hebben diverse jongeren Gelderse musea bezocht. Hier namen zij de publiekspresentatie onder de loep. Hoe ervaarden zij hun museumbezoek? In een reeks vlogs vertellen de jongeren tijdens het symposium over hun ervaringen en bevindingen.

Inspirerende projecten uit de praktijk

Hoe betrekken verschillende organisaties jongeren bij de erfgoedlocatie? En wat kunnen we van deze organisaties leren? Tijdens dit onderdeel van het symposium behandelen we diverse praktijkvoorbeelden waarbij co-creatie en inspirerende initiatieven in de erfgoedsector de hoofdrol spelen. Zo kijken we onder meer naar Erfgoed Jong: het nationale netwerk van erfgoedstudenten en erfgoedprofessionals. En we behandelen de mogelijkheden van maatschappelijke diensttijd.

Jongerennetwerkbijeenkomst

Hoe willen jongeren betrokken worden door erfgoedorganisaties? Tijdens de jongerennetwerkbijeenkomst gaan de jongeren in gesprek over hun wensen en ervaringen. In kleine groepen stellen de deelnemers tips en ideeën op voor het erfgoedveld.

De jongerenbijeenkomst is een praktische, interactieve sessie waarin we de brug slaan tussen jongeren en erfgoed. De netwerkbijeenkomst wordt ingevuld door Erfgoed Jong, het landelijke erfgoednetwerk voor jongeren.

Ledenraadsvergadering (Let op: alleen voor leden van Erfgoed Gelderland)

Gelijktijdig met de jongerennetwerkbijeenkomst vindt de ledenraadsvergadering plaats van Erfgoed Gelderland. De ledenraadsvergadering is enkel voor leden van de coöperatie. Zij hebben een uitnodiging ontvangen voor de vergadering.

Workshops

In de middag kun je kiezen uit vier verschillende workshops. Bij binnenkomst op 17 november kun je aangeven bij welke workshop je graag aanwezig wilt zijn.

Jonge vrijwilligers werven en behouden

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de erfgoed-sector. Dankzij de inzet van erfgoedvrijwilligers blijven historische voorwerpen, gebouwen en verhalen bewaard voor de toekomst. Over het algemeen zijn erfgoedvrijwilligers 65 jaar of ouder. Als je
met pensioen bent, heb je immers meer tijd om je vrijwillig in te zetten voor je
passie: erfgoed. Die tijd en inspanning worden ontzettend gewaardeerd. Tegelijkertijd realiseren steeds meer erfgoedorganisaties zich dat zij óók jongere vrijwilligers
nodig hebben. Alleen: hoe pak je dat aan? Tijdens de workshop kijken we hoe je jonge vrijwilligers kunt werven en kunt behouden voor de erfgoedorganisatie.

Hoe zet je een co-creatie project op met jongeren?

Hoe zet je een succesvol samenwerkingsproject op met jongeren? Welke aandachtspunten moet je hierbij in gedachten houden? En wat levert het op? Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (KIEN) bundelde de ervaringen van 4 co-creaties in Een museaal podium voor immaterieel erfgoed. Op basis hiervan geeft KIEN tijdens het symposium een workshop over het opzetten van een eigen co-creatie project.

Hoe leid je middelbare schoolklassen rond door je erfgoedlocatie?

Tijdens het symposium zal verteller Eugène Ligtvoet een workshop geven over het betrekken van jongeren bij rondleidingen. Hoe maak je van je informatieve verhaal een bijzondere beleving? Met voorbeelden en adviezen brengt hij de theorie naar de praktijk. Er is een wereld aan jongeren te winnen met verhalen over ons erfgoed, maar…een jong publiek vraagt om een andere tactiek!

In gesprek met jongeren over de programmering

Tijdens de workshop behandelen we in groepen hoe je jongeren kunt betrekken bij de programmering vanuit het oogpunt van historische vereniging, museum of publieksarcheoloog. We brainstormen samen met jongeren over ideeën. Elke groep werkt één idee uit en behandelt mogelijke obstakels en oplossingen.

Praktische informatie

Datum: 17 november 2023
Tijd: Symposium Jongeren betrekken (09:30 – 16:15 uur) & de ledenraadsvergadering (15:00-16:15 uur). We sluiten de dag gezamenlijk af met een borrel tot 17:00 uur.
Locatie: Nederlands Wijnmuseum (Velperweg 23, 6824 BC Arnhem)
Lunch: Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen. De lunch is standaard vegetarisch. Dieetwensen en allergieën kun je doorgeven in het aanmeldformulier.
Kosten: Het symposium is gratis voor leden van Erfgoed Gelderland. Het symposium kost €15 euro voor niet-leden. Let op: Jongeren t/m 30 jaar zijn vrijgesteld van deze kosten.
Aanmelden: Het aanmeldformulier is gesloten.