Mini-symposium ‘Oral history en educatie’

Op donderdag 3 november 2022 vindt het mini-symposium ‘Oral history en onderwijs’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst laten verschillende erfgoedorganisaties zien hoe zij geschiedenis en erfgoed laten aansluiten op de belevingswereld van kinderen en jongeren door middel van oral history.

ThemaEducatie, Jongeren
Oral History
DoelgroepErfgoedprofessionals, Erfgoedvrijwilligers
Onderwijs
ProductEvenement
terug naar overzicht

Op donderdag 3 november 2022 organiseert Erfgoed Gelderland het mini-symposium ‘Oral history en educatie’. Het mini-symposium is bedoeld voor erfgoedvrijwilligers en beroepskrachten. Tijdens deze middag laten verschillende erfgoedorganisaties zien hoe zij geschiedenis en erfgoed laten aansluiten op de belevingswereld van kinderen en jongeren door middel van oral history. Het symposium vindt live plaats in het atrium van Erfgoed Gelderland en start om 14.00u.

De kracht van oral history

Met oral history wordt het verleden doorgegeven door middel van persoonlijke verhalen. Steeds meer erfgoed- en onderwijsorganisaties ontdekken de kracht van oral history. Het kan bestaande verhalen en collecties aanvullen en verrijken en daarmee erfgoed toegankelijker maken voor verschillende doelgroepen. Tijdens het symposium kijken we hoe historische verenigingen, musea, archieven en andere erfgoedorganisaties daar hun voordeel mee kunnen doen.

Programma

  • 13.30 uur – Inloop met koffie en thee
  • 14.00 uur – Welkom en terugblik
  • 14.15 uur – Lezing van Marloes Hülsken en vragenronde
  • 14.45 uur – Korte pauze
  • 15.00 uur – In gesprek over de praktijk
  • 15.30 uur – Carrousel van voorbeeldprojecten
  • 16.00 uur – Afsluitende borrel

Lezing Marloes Hülsken, Oral history in de klas

Marloes Hülsken is hoofddocent aan de Lerarenopleiding Geschiedenis bij de HAN_University of Applied Sciences en docent Geschiedenis en vakdidactiek bij de Radboud Universiteit. Zij is een van de initiatiefnemers van het platform www.han.nl/oralhistory. Tijdens haar lezing gaat zij in op het belang en het nut van oral history als methodiek en didactiek voor het voortgezet en hoger onderwijs. Ze zal ingaan op leeropbrengsten voor leerlingen en studenten van oral history en op de vraag wat de methodiek kan betekenen voor (geschiedenis)onderwijs. Ze geeft enkele voorbeelden van lopende projecten op de HAN en in het voorgezet onderwijs en geeft tips en adviezen over hoe je als docent of erfgoedprofessional zelf een educatief oral history project kunt starten. Hoe ga je bijvoorbeeld om met het opgenomen interviewmateriaal? Dit en meer komt aan de orde tijdens het symposium. 

Foto van een oral history interview.
Foto door Rob Gielen voor de website www.han.nl/oralhistory

Carrousel

In de carrousel bespreken we enkele voorbeeldprojecten die gebruik maken van oral history als educatief instrument:

  • Primair onderwijs: De stichting In mijn buurt laat kinderen leren door ontmoetingen met mensen uit hun buurt. Door verschillende generaties buurtbewoners met elkaar in contact te brengen, creëren zij nieuwe, jonge Erfgoeddragers die de geschiedenis van de buurt levend houden.
  • Voortgezet onderwijs: Erfgoedvereniging Dye van Best en het Heerbeeck College dompelden de leerlingen een week lang onder in de lokale geschiedenis. Tijdens een projectweek interviewden 4VWO leerlingen Bestenaren om meer te weten te komen over de omgeving van hun school.
  • Middelbaar beroepsonderwijs: Gelderse oorlogsmusea en mbo-opleidingen werkten samen aan een project waarbij studenten op zoek gaan naar de betekenis van vrijheid. Door opdrachten in de klas, een locatiebezoek en interviews met verschillende mensen ontdekken zij wat het begrip vrijheid voor anderen en henzelf betekent.

MBO studenten bezoeken oorlogsmuseum.
Mbo student bezoekt oorlogsmuseum. Foto: Lieselot Verstijnen
MBO studenten bezoeken oorlogsmuseum.
Mbo studenten tijdens de les in oorlogsmuseum. Foto: Lieselot Verstijnen

Praktische info

Het mini-symposium ‘Oral history en educatie’ vindt plaats van 14.00 tot 17.00 uur aan de Westervoortsedijk 67-d, 6827 AT Arnhem. Deelname is gratis. Er is ruimte voor maximaal 40 deelnemers. U kunt zich binnenkort aanmelden via het aanmeldformulier op deze pagina.

Oral history pamflet

Tijdens het vorige symposium is het oral history pamflet gepresenteerd. Verschillende erfgoedorganisaties uit de coöperatie Erfgoed Gelderland die zich bezighouden met oral history en verhalen hebben dit pamflet samen opgesteld. In het pamflet formuleren zij wat zij verstaan onder oral history en welke meerwaarde het heeft voor het erfgoedveld. Er wordt omschreven aan welke voorwaarden een oral history interview altijd moet voldoen en waar organisaties rekening mee moeten houden. Andere erfgoedorganisaties die zich herkennen in het betoog en dit ondersteunen worden van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij het pamflet.

De makers van het oral history pamflet presenteren het pamflet tijdens het mini-symposium in 2021.
De makers van het oral history pamflet tijdens het mini-symposium in 2021.

Meer van dit soort bijeenkomsten?

Deze bijeenkomst is onderdeel van ‘Online ontmoeten en ontwikkelen’: een project ter ondersteuning van erfgoedvrijwilligers in interprovinciaal verband. Het project is een samenwerking van het Overleg Provinciale Erfgoedhuizen Nederland (OPEN) en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Meer van dit soort bijeenkomsten en andere informatie vind je op erfgoedvrijwilliger.nl.