Onze diensten Behoud en Beheer

Collectiewaardering

Hoe bepaalt u of een object of (deel)collectie binnen uw museum past? Of wilt u weten of een object waardevol genoeg is om te restaureren of te bewaren?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een methode ontwikkeld om objecten of (deel)collecties te waarderen. Het gaat daarbij niet om de financiële waarde, maar onder andere om het cultuurhistorische of sociaal-maatschappelijk belang van het object of de (deel)collectie. Deze methode heet: Op de museale weegschaal, collectiewaardering in zes stappen. We geven u graag meer informatie over de methode.

Nulmeting

Het doel van een Nulmeting is de kwaliteit van het behoud en beheer op collectieniveau in beeld te brengen. Een Nulmeting kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden als een collectie over gaat van een stichting naar een gemeentelijke organisatie. Ook grote veranderingen in opslag of een verhuizing kunnen een reden zijn om een Nulmeting te laten uitvoeren. Tijdens een Nulmeting worden de volgende aspecten door materiaalspecialisten gecontroleerd: conditie, registratie, conservering, toegankelijkheid en risicobeheer. De registratiecontrole wordt door een administratieve en een objectgebonden steekproef uitgevoerd, aan de hand van de richtlijnen van Rijksoverheid.

Collectiescan

De Collectiescan geeft inzicht in de conditie van uw (deel)collecties. De scan wordt uitgevoerd op uw aanvraag om de staat en de opslag van collecties in kaart te brengen. Uw collectie wordt onderzocht door materiaalspecialisten en op basis daarvan wordt een inschatting gemaakt van de conditie. Hierbij wordt inzicht verkregen op gebied van registratie, beheer en collectiebedreigende risico’s.

Cursussen

Werkt u met collecties, maar heeft u nog niet voldoende kennis en kunde om hiermee (hands on) aan de slag te gaan? Wilt u de nieuwste informatie of een opfriscursus? Laat ons weten waar u naar zoekt. Erfgoed Gelderland heeft jarenlange ervaring opgebouwd in het verzorgen van cursussen.

Herplaatsen BKR-kunst

De Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) heeft voor grote kunstcollecties gezorgd bij o.a. gemeenten. Veel werken worden vandaag de dag niet meer getoond en de opslag is niet altijd even verantwoord. Om de verantwoordelijkheid voor deze werken niet uit de weg te gaan kan er voor gekozen worden om BKR werken aan de kunstenaar terug te geven, te herplaatsen of te ontzamelen. Hier zijn echter veel regels aan verbonden en u moet daarom zorgvuldig te werk gaan. Erfgoed Gelderland kan u tijdens dit traject begeleiden en een deel van het werk uit handen nemen. Daarnaast kunnen we u adviseren over en ondersteunen bij het zorgen voor de BKR-kunst die u als gemeente toont en huisvest

IJken Thermohygrografen

Een hygrometer moet eens per jaar geregenereerd en geijkt worden om betrouwbare klimaatgegevens weer te geven. Hiervoor hebben erfgoedbeherende instellingen vaak niet de benodigde materialen in huis. Daarom biedt Erfgoed Gelderland aan om tegen een laag bedrag uw hygrometer(s) te regenereren, te ijken en te controleren.