Over Erfgoed Gelderland

Erfgoed Gelderland is een non-profit organisatie voor de Gelderse erfgoedsector.

“Samen verleden toekomst geven”

Als stichting en als coöperatie, bestaande uit bijna 250 Gelderse erfgoedorganisaties, biedt Erfgoed Gelderland ondersteuning en advies aan musea, historische verenigingen en andere erfgoedorganisaties om vanuit hun eigen kracht collecties te beheren en verhalen te presenteren. Dit doen we door middel van scholing, advisering en procesbegeleiding. Onze kracht is dat wij de passie van de erfgoedbeheerders herkennen en gebruiken om ondernemerschap, onderlinge samenwerking en zelfredzaamheid te stimuleren. Onze missie is: Samen verleden toekomst geven.

Stichting Erfgoed Gelderland

Stichting Erfgoed Gelderland ondersteunt in opdracht van provincie Gelderland de erfgoedsector in de provincie bij het duurzaam beheren van collecties en het vertellen van verhalen over erfgoed. Erfgoed Gelderland stimuleert onderlinge samenwerking draagt bij aan een duurzame, diverse en inclusieve erfgoedsector die aansluit bij de actualiteit en is voorbereid op de toekomst. De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Missie en visie

Erfgoed biedt inspiratie en troost, maakt verbanden met anderen en de omgeving invoelbaar, reikt alternatieven aan en geeft inzicht en houvast in een snel veranderende wereld. Een krachtige erfgoedsector verrijkt de levens van mensen. Stichting Erfgoed Gelderland ondersteunt de erfgoedsector in Gelderland bij het duurzaam beheren van collecties en het vertellen van verhalen over erfgoed. We willen de onderlinge samenwerking stimuleren en bijdragen aan een duurzame, diverse en inclusieve erfgoedsector die aansluit bij de actualiteit en voorbereid is op de toekomst.

Coöperatie Erfgoed Gelderland

De coöperatie Erfgoed Gelderland is eind 2009 opgericht door het Gelders Archief en Gelders Erfgoed. Na een eerste interne verkenning en ontwikkeling zijn in de zomer van 2012 de Gelderse erfgoedorganisaties uitgenodigd om zich als lid aan te sluiten bij de coöperatie. Vele organisaties gaven hieraan gehoor en al voor 1 januari 2013 had de coöperatie ruim 75 leden. Dat is gegroeid tot ruim 240 leden in 2023.

Missie en visie

De coöperatie Erfgoed Gelderland vertelt het verhaal van de regio door samenwerking met Gelderse en landelijke partners en overheden, in afstemming met actuele thema’s in de samenleving. Dit gebeurt door erfgoedcollecties te verbinden met de eigen leefomgeving, waarbij zowel offline als online wordt samengewerkt. Door krachten te bundelen, kunnen leden als geheel en individueel een samenhangend verhaal overbrengen en verbindingen aangaan buiten het erfgoedveld. De stichting Erfgoed Gelderland ondersteunt en faciliteert deze coöperatie, met subsidies van de provincie Gelderland. De ondersteuning omvat individuele, collectieve en strategische niveaus, gericht op het realiseren van sociaal-maatschappelijke rollen, verbindingen tussen erfgoed en diverse domeinen zoals toerisme, zorg & welzijn, duurzaamheid en participatie, en het vergroten van kennis, zelfbewustzijn en zichtbaarheid in de omgeving, om zo het motto ‘samen verleden toekomst geven’ concreet te maken.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met dagelijks uitvoering van de stichting en de coöperatie Erfgoed Gelderland en wordt gevormd door:

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting Erfgoed Gelderland en in de coöperatie Erfgoed Gelderland. De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Josan Meijers – voorzitter
  • Chantal Hakbijl – lid
  • Dick Helders – lid
  • Mark van der Wolf – lid
  • Saudia Ruighaver – lid

Onze medewerkers

Het team van Erfgoed Gelderland bestaat onder meer uit deskundigen op het gebied van (interactieve) presentatie, webredactie, publiek en collecties. De medewerkers zijn in dienst van de stichting en ondersteunen de coöperatieleden met hun expertise en kennis.

Publieksverslagen

Jaarlijks maakt Erfgoed Gelderland, naast de formele jaarstukken, een publieksverslag waarin wordt teruggeblikt op het voorgaande jaar.

Publieksverslag 2023

De coöperatie Erfgoed Gelderland, bestaande uit 249 erfgoedorganisaties, vertelt het verhaal van de regio, samen en in samenhang. We vertellen dit verhaal aan de hand van erfgoedcollecties en verbinden het met actuele thema’s in de samenleving, onder het motto: Samen verleden toekomst geven. En dat deden we ook in 2023 weer op veel manieren.

Publieksverslag 2022

De coöperatie Erfgoed Gelderland, bestaande uit 247 erfgoedorganisaties, vertelt het verhaal van de regio, samen en in samenhang. We vertellen dit verhaal aan de hand van erfgoedcollecties en verbinden het met actuele thema’s in de samenleving, onder het motto: Samen verleden toekomst geven. En dat deden we ook in 2022 weer op een hoop manieren.

Publieksverslag 2021

De coöperatie Erfgoed Gelderland, bestaande uit 243 erfgoedorganisaties, vertelt het verhaal van de regio, samen en in samenhang. We vertellen dit verhaal aan de hand van erfgoedcollecties en verbinden het met actuele thema’s in de samenleving, onder het motto: Samen verleden toekomst geven. En dat deden we ook in 2021 weer op een hoop manieren.

Publieksverslag 2020

In het jaar 2020 groeide de coöperatie Erfgoed Gelderland van 212 naar 227 leden. In de coöperatie werken we als erfgoedorganisaties samen, delen we kennis en presenteren we het erfgoed. Musea, historische verenigingen, archieven, monumentenorganisaties en andere erfgoedorganisaties en gemeenten kunnen bij ons, het bureau van de coöperatie, terecht met vragen rond beleid, collecties, immaterieel erfgoed en andere erfgoed gerelateerde onderwerpen. Met het aannemen van een specialist op het gebied van fondsenwerving is in 2020 het aanbod in onze adviesportefeuille uitgebreid. Lees wat we nog meer ondernamen in 2020 in ons jaaroverzicht.

Publieksverslag 2019

Erfgoed Gelderland is een coöperatie waarin circa 215 erfgoedorganisaties samenwerken, kennis delen en het erfgoed presenteren. Musea, historische verenigingen, archieven, monumentenorganisaties en andere erfgoedorganisaties en gemeenten kunnen bij ons terecht met vragen rond beleid, collecties, immaterieel erfgoed en andere erfgoed gerelateerde onderwerpen. In dit verslag geven wij u een impressie van hetgeen wij in 2019 gedaan hebben.

Oprichting
Erfgoed Gelderland

Erfgoed Gelderland, opgericht in 1957 door 30 Gelderse erfgoedorganisaties, groeide eind 20ste eeuw uit tot een ondersteuningsbureau voor de gehele Gelderse erfgoedsector. In 2010 werd de coöperatie Erfgoed Gelderland UA opgericht, waardoor het ondernemerschap van de erfgoedsector werd gescheiden van de provinciale ondersteuning. Door de personele unie van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn stichting en coöperatie nauw met elkaar verbonden.

Bekijk onze projecten en diensten

Erfgoed Gelderland ondersteunt musea, historische verenigingen en andere erfgoedorganisaties met het beheren van collecties en het vertellen van verhalen. We organiseren scholing, geven advies en begeleiding, en starten of zijn betrokken bij inspirerende samenwerkingsprojecten.

Onze digitale strategie

Erfgoed Gelderland beheert verschillende digitale platforms, bijvoorbeeld CollectieGelderland.nl, mijnGelderland.nl en Reizenindetijd.nl. Het uitgangspunt voor deze platforms hebben we nu vervat in de Digitale Strategie. Hoe houden we onze digitale erfgoedinformatie zo zichtbaar, bruikbaar en houdbaar mogelijk?

Diversiteit en inclusie

‘Samen’ is meer dan de leden van Erfgoed Gelderland. Samen staat ook voor het streven naar toegankelijkheid en inclusie, zodat iedereen de gelegenheid heeft mee te doen aan de activiteiten die wij ontwikkelen en toegang te krijgen tot het Gelderse erfgoed.