Petitie Nationaal Knooppunt Oral History

Onlangs ondertekende Erfgoed Gelderland de petitie ‘Nationaal Knooppunt Oral History’. De petitie vraagt om actieve politieke steun voor het mogelijk maken van een nationaal knooppunt Oral History. Oral History vertelt de verhalen van groepen die weinig in de geschiedschrijving aan bod komen en draagt bij aan andere en nieuwe perspectieven op de hedendaagse geschiedenis.

Het Knooppunt Oral History heeft tot doel om Oral History in Nederland te bevorderen door samenwerking te stimuleren; een portal te ontwikkelen voor zichtbaarheid, toegankelijkheid en doorzoekbaarheid;  geslaagde voorbeelden in beeld te brengen; cursussen aan te bieden en de oral history methode en verhalen geschikt te maken voor gebruik in het onderwijs.

Lees hier de petitie Nationaal Knooppunt Oral History