Openbare aanbesteding: Museum Projects

Openbare aanbesteding: Museum Projects – 6 juni 2019

Attentie: deze openbare aanbesteding is inmiddels afgesloten en gegund.

Erfgoed Gelderland

In deze coöperatie werken circa 200 erfgoedorganisaties samen. We ondersteunen organisaties om vanuit hun eigen kracht collecties te beheren en aan een breed publiek te presenteren. Dit doen we door middel van scholing, advisering en procesbegeleiding. Onze kracht is dat wij de passie van de erfgoedbeheerders herkennen en gebruiken om ondernemerschap en zelfredzaamheid te stimuleren.

Inleiding

RheijnLand.Xperiences

Erfgoed Gelderland is Leadpartner van het Interreg project RheijnLand.Xperiences. Doel van dit 3-jarige project is het versterken van innovatie, samenwerking en regionale cultuurpromotie bij en door 9 toonaangevende regionale musea in de Nederlands-Duitse grensregio (in het kader van deze aanvraag wordt de St. Geldersch Landschap en Kasteelen als museum aangemerkt; 7 van de kastelen van deze organisatie zijn als museum toegankelijk).

De musea gaan de gezamenlijke geschiedenis van de grensstreek vertellen. Zij doen dit aan de hand van grensoverschrijdende thema’s, zoals ‘de Romeinen’, ‘Hertogen en Graven’ en ‘de Tweede Wereldoorlog’. Hierbij zullen de musea zich vooral sterker profileren bij de jeugd. Zij gaan daarom, ondersteund door IT-experts en -studenten van 2 hogescholen, hun collecties en exposities digitaal ontsluiten en verbinden middels ‘gamification’ en ‘storytelling’. Het resultaat wordt de game-app RheijnLand.Xperiences.

Met deze mobiele app worden jongeren (14-25 jaar) uitgedaagd om de leerling te worden van een mysterieuze handelaar, Sophia, die emoties, herinneringen en ideeën verzamelt rond kunstwerken uit de musea. Sophia is geïnspireerd op Glückel van Hamelen, een 17e-eeuwse zakenvrouw die het Rijn-Waalgebied bezocht. Andere personages zijn ook geïnspireerd op historische of mythische figuren uit de regio, zoals de legendarische Gelderse draak of de 16e-eeuwse maarschalk Maarten van Rossum. Onder leiding van Sophia lossen jongeren puzzels op, zoeken ze aanwijzingen en vechten ze tegen virtuele tegenstanders. De game biedt verhalen en ervaringen die op maat zijn gemaakt voor elk museum om hun prestaties op een speelse manier te verbeteren (met bv. ‘augmented reality’, ‘blended experience kiosks’ en ‘minigames’).

Doel van het project is de aantrekkelijkheid van de regio te verhogen en het bezoek aan de streken aan beide kanten van de grens te stimuleren. Het project wil eraan bijdragen dat het bewustzijn van een landsgrens plaats maakt voor het bewustzijn van één samenhangend gebied dat wordt gekenmerkt door culturele en historische banden.

Naast het brede doel om aan weerszijden van de grens meer bezoek te genereren, zullen dankzij het project zowel de museummedewerkers als docenten en studenten van de beide hogescholen:

 • geoefend raken in grensoverschrijdende samenwerking;
 • beter geïnformeerd raken over de cultuur van het buitenland;
 • kennis opdoen van de gedeelde geschiedenis en het gedeelde erfgoed in de grensstreek.

We streven ernaar dat de netwerkcontacten op museaal niveau na het project blijven bestaan.

Deze presentaties geven u een beter beeld van het project: RLX Experience Modules for Marketeers en RLX-challenges for Marketeers. Zij hebben geen invloed op de inhoudelijke opdracht of op de prijsstelling.

Beschrijving van de opdracht

 1. Organiseren en begeleiden van 3 workshops Museum Projects (najaar 2019)

Voor de uitwisseling/netwerkvorming die een onderdeel is van het project RheijnLand.Xperiences zoeken we invulling van 3 workshops op maat, op basis van kennis van en ervaring met museummarketing, -educatie en -collecties. De reeks heeft de naam ‘Museum Projecten’. De verwachting is dat er aan elke workshop circa 35 Duitse en Nederlandse mensen zullen deelnemen. De workshops hebben derhalve een tweetalig karakter (Duits en Nederlands).

Doel van de workshops is:

 1. het ontwikkelen van meerdere projecten voor het verdiepen van een duurzame grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemende musea voor de lange termijn;
 2. het op de markt helpen brengen van de game-app RheijnLand.Xperiences in netwerken van museumbezoekers, scholen en nieuwe doelgroepen.

De workshops zijn bedoeld voor de medewerkers marketing, educatie en collectie en kunnen afwisselend plaatsvinden in één van de deelnemende musea, die kosteloos ruimte ter beschikking stellen op drie verschillende locaties in de grensregio. Andere locaties zijn echter ook mogelijk. Er moeten projecten worden ontwikkeld die gericht zijn op het promoten van de RLX-game-app in museumnetwerken met behulp van bijvoorbeeld het businessmodel ‘canvas’. De projectteams (duo of trio) zullen hun project in detail ontwikkelen.

Aan de basis van de workshops liggen projectideeën die in een eerder stadium zijn opgehaald tijdens een brainstorm met museumdirecteuren en andere museale sleutelfiguren. Inhoudelijke kennis van de app is voor de opzet van de workshops niet nodig. Input over de app wordt tijdens de workshops aangeleverd vanuit de musea. De uitvoering van de projecten vindt plaats zodra de game-app beschikbaar is in de app-winkels en maakt geen onderdeel uit van deze opdracht.

 1. Organiseren van twee evenementen

De workshops geven aanleiding tot een – eveneens tweetalig – slotsymposium dat niet alleen toegankelijk is voor de deelnemende musea, maar dat RheijnLand.Xperiences bekend moet maken bij een veel bredere groep van regionale musea en andere belangstellenden. Voor het symposium wordt een locatie gezocht en gehuurd. Dit is een taak van de opdrachtnemer.

RheijnLand.Xperiences wordt afgesloten met een tweetalig slotfeest dat gericht is op jongeren (de voornaamste doelgroep van het project). Hiervoor wordt een bijzondere locatie gezocht en gehuurd.

Gevraagd

Offerte voor de organisatie, in zowel Duits als Nederlands, van:

 • een uitnodigingstraject;
 • 3 workshops op maat (zie hierboven) voor ca. 3x 35 deelnemers;
 • een slotsymposium voor ca. 100 deelnemers;
 • een slotfeest voor ca. 250 deelnemers.

Het maximaal beschikbare budget is als volgt:

 • uitnodigingstraject en workshops:     € 30.000,-
 • slotsymposium (incl. locatiehuur):     € 12.500,-
 • slotfeest (incl. locatiehuur):                   € 15.000,-
 • toaal                                                                € 57.500,- (incl. BTW)

Eisen en criteria:

 • Ervaring in het begeleiden van workshops met personen met verschillende culturen en talen
 • Drietalige trainer(s) / Nederlands, Duits, Engels
 • Ervaring met de doelgroep cultuurtoerisme / museumbezoeker is een pré
 • Kennis van nieuwe digitale media is een pré
 • Beschrijving van plan van aanpak / techniek ter uitwerking van concrete projecten

Procedure:

 • Voor het indienen van een offerte geldt een termijn van 45 dagen vanaf de datering die bovenaan dit document vermeld staat.
 • De offerte kan zowel in de Duitse als in de Nederlandse taal worden ingediend.
 • De offerte wordt beoordeeld door een commissie, bestaande uit de leden van de directie van Erfgoed Gelderland.
 • Voor vragen kunt u, tot 6 dagen voor het verstrijken van bovengenoemde termijn, terecht bij Marc Wingens, projectleider namens leadpartner Erfgoed Gelderland (wingens@erfgoedgelderland.nl; +31 6 55155412).

U kunt uw offerte richten aan dr. Marc Wingens, Erfgoed Gelderland, Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem.