Online Symposium Ieders Museum

Over het bereiken van je publiek

Op 12 mei zou in Rozet het symposium ‘Ieders Museum: over het bereiken van je publiek’ plaatsvinden. Wegens het coronavirus is dit symposium helaas fysiek niet mogelijk. We hebben daarom gezocht naar een passende vorm om (een deel van) het symposium online aan te bieden.  Op 12 mei, 26 mei en 9 juni organiseren we webinars van ongeveer één uur gehouden door Nicole van Dijk, Sarita Bajnath en Edwin van Meerkerk. Deze zijn bedoeld voor professionals en vrijwilligers van musea. Thema’s die centraal zullen staan zijn inclusiviteit, diversiteit en cultureel ondernemerschap. Er is tijdens de webinars ook ruimte voor interactie en om vragen te stellen.

Nicole van Dijk: Een nieuwe rol voor erfgoed en musea?!

Dinsdag 12 mei, 10.00 tot 11.00 uur

Sinds 10 jaar besteedt Museum Rotterdam veel aandacht aan een nieuwe manier om erfgoed te duiden, te verzamelen en te presenteren. Deze zoektocht leidde tot het programma waar Nicole van Dijk medio 2016 mee startte: Echt Rotterdams Erfgoed. Dit programma is een actieve manier om de hedendaagse stad te verzamelen; niet om het verzamelen want erfgoed is niet het einddoel, maar een instrument om de stad verder te brengen. Met het programma Echt Rotterdams Erfgoed maakten ze een eigen definitie van erfgoed en koersen ze af op een vernieuwende vorm van de plaats waar dat erfgoed getoond en gedeeld kan worden. Daarover vertelt Nicole van Dijk graag meer op 12 mei.

Nicole van Dijk is curator en programmaleider bij Museum Rotterdam
(Foto: Arthur Geursen)

Sarita Bajnath: Hoe word je je bewust van het onbewust uitsluiten van de ander?

Dinsdag 26 mei, 10.00 tot 11.00 uur

Deze masterclass gaat over privileges, intersectionaliteit en hoe mensen uitsluiting ervaren in het dagelijks leven. Deze masterclass doelt erop om bruggen te bouwen uit realisme, de stem van de gemarginaliseerde groepen te vergroten, niet uit medelijden maar vanuit besef dat sommigen meer hebben moeten overkomen om op dezelfde plek te zijn. We bespreken hoe racisme, armoede, LHBTIQA-discriminatie en discriminatie van mensen met een beperking invloed hebben. Het gaat daarbij om machtsverhoudingen in de maatschappij en niet alleen over individuele gevallen. Na deze masterclass is er meer bewustzijn om inclusief te denken en te handelen in de museumpraktijk.

Sarita Bajnath is trainer, coach en motivator op het gebied van inclusie en eigenaar van www.privilegetraining.nl

Edwin van Meerkerk: Cultureel ondernemerschap

Dinsdag 9 juni, 10.00 tot 11.00 uur

Edwin van Meerkerk bespreekt op 9 juni het analysemodel voor cultureel ondernemerschap dat hij ontwikkelde op basis van theorie en praktijkonderzoek. Het model brengt in kaart hoe een instelling zichzelf presenteert en hoe de instelling door anderen wordt gezien aan de hand van vijf criteria. Deze criteria komen overeen met de belangrijkste doelgroepen van een cultureel ondernemer: de overheid, de private sponsor, het publiek, het culturele veld en de eigen organisatie. De onderliggende stelling van het model is, dat het onmogelijk is om hierin een perfect evenwicht te vinden.

Edwin van Meerkerk is universitair hoofddocent Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit (Foto: Rachelle Stoffels)