Onderzoeker gezondheidstoestand 19e – en 1e helft 20ste eeuw

Deze vacature is niet meer vacant

Een groot project van Erfgoed Gelderland in de periode 2019 – 2022 is de publicatie Het Verhaal van Gelderland, onder leiding van prof. dr. Dolly Verhoeven (Radboud Universiteit Nijmegen, leeropdracht Gelderse geschiedenis). Dit project wil een samenhangend overzicht bieden van de geschiedenis van (het grondgebied van) de huidige provincie Gelderland vanaf de prehistorie tot nu. Aan het project werken circa 15 auteurs en 15 redactieleden mee. Wij zoeken ter ondersteuning van het werk van de auteurs:

Onderzoeker gezondheidstoestand 19e – en 1e helft 20ste eeuw

32 uur per week, aanstelling voor 6 maanden

Wij zoeken
Iemand die historisch onderzoek verricht naar de Gelderse geschiedenis, in het bijzonder naar de ontwikkeling van de gezondheidstoestand in de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw. Je verzamelt daarvoor basisinformatie uit de provinciale jaarverslagen. Daarna analyseer je het verzamelde materiaal vanuit (sub)regionaal perspectief. Je brengt over dit onderzoek schriftelijk verslag uit in de vorm van een rapport en een (internet)publicatie.

Het onderzoek naar de gezondheidstoestand van de Gelderse bevolking is op de eerste plaats bedoeld om auteurs van het ‘Verhaal van Gelderland’ van basisinformatie te voorzien. Hiervoor verzamel je informatie uit de van 1813 t/m 1946 jaarlijks uitgebrachte Verslagen van de toestand der Provincie Gelderland, in het bijzonder uit de daarin opgenomen hoofdstukken over ‘medische politie’. Dit deel van het onderzoek mondt uit in een overzichtelijke (interne) rapportage.

Naast het verzamelen van deze basisgegevens wordt er van je verwacht dat je, mede naar aanleiding van het verzamelde materiaal en met gebruikmaking van literatuur, analyseert in hoeverre de gezondheidstoestand in Gelderland afweek van die in andere gebieden, en welke specifieke lokale of regionale volksgezondheidsproblemen hier werden aangetroffen. Voorbeelden zijn regionale verschillen in doodsoorzaken, kindersterfte of lengte van lotelingen. Dit deel van het onderzoek mondt uit in een (internet)publicatie. Je werkt, waar nodig en mogelijk, samen met collega-onderzoekers.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse Geschiedenis, die junior onderzoekers graag een kans wil geven om werkervaring binnen het vakgebied op te doen. Om die reden worden met name pas afgestudeerde historici die over wetenschappelijke ambities beschikken, opgeroepen om op deze vacature te solliciteren.

Wij vragen

  • Een afgeronde universitaire opleiding Geschiedenis;
  • Een zeer goede beoordeling van de MA scriptie (eindcijfer minimaal 8);
  • Aantoonbare affiniteit met negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse geschiedenis, bij voorkeur op het gebied van gezondheidszorg;
  • Ervaring met archiefonderzoek;
  • Een heldere en toegankelijke schrijfstijl;
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
  • Goede communicatieve en contactuele eigenschappen;
  • Het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken.

 

Arbeidsvoorwaarden
De medewerker komt voor 6 maanden in dienst bij Stichting Erfgoed Gelderland in Arnhem. De daadwerkelijke locatie van waaruit de werkzaamheden worden uitgevoerd, zal in onderling overleg worden vastgesteld. Erfgoed Gelderland volgt de Museum CAO. De functie is gewaardeerd op maximaal € 2.530 bruto per maand bij een voltijds aanstelling.

Informatie

Uw sollicitatiebrief en CV stuurt u uiterlijk 22 november 2019 a.s. digitaal naar sollicitaties@erfgoedgelderland.nl.  De gesprekken zullen plaatsvinden op  2 december 2019.

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Dolly Verhoeven, d.verhoeven@let.ru.nl  of 06-06-51317020.