Onderzoeker demografische ontwikkelingen

Deze vacature is niet meer vacant

Een groot project van Erfgoed Gelderland in de periode 2019 – 2022 is de publicatie Het Verhaal van Gelderland, onder leiding van prof. dr. Dolly Verhoeven (Radboud Universiteit Nijmegen, leeropdracht Gelderse geschiedenis). Dit project wil een samenhangend overzicht bieden van de geschiedenis van (het grondgebied van) de huidige provincie Gelderland vanaf de prehistorie tot nu. Aan het project werken circa 15 auteurs en 15 redactieleden mee. Wij zoeken ter ondersteuning van het werk van de auteurs:

Onderzoeker demografische ontwikkelingen

32 uur per week , aanstelling voor 6 maanden

Wij zoeken
Iemand die historisch onderzoek doet naar de Gelderse geschiedenis, in het bijzonder naar demografische ontwikkelingen in Gelderland. Allereerst verzamel je demografische basisinformatie vanaf een zo vroeg mogelijke periode tot heden. Daarnaast ga je inhoudelijk in op één of meer demografische deelvragen. Je brengt over dit onderzoek schriftelijk verslag uit in de vorm van een rapport en een (internet)publicatie.

Het onderzoek naar demografische ontwikkelingen in Gelderland is op de eerste plaats bedoeld om de auteurs van het ‘Verhaal van Gelderland’ van basisinformatie te voorzien en zal tevens gebruikt worden om de grote demografische lijnen met grafische hulpmiddelen inzichtelijk te maken. Hiervoor ga je op regionaal en (sub)regionaal niveau gegevens verzamelen over onder meer bevolkingsomvang en -spreiding, geboorte en sterfte, emigratie en immigratie. Je verzamelt gegevens op basis van literatuuronderzoek, voor zover nodig en mogelijk aangevuld met archiefonderzoek.

Naast het verzamelen van basisgegevens wordt van je verwacht dat je mede naar aanleiding van het verzamelde materiaal antwoord geeft op één of meer inhoudelijke demografische vragen. Bijvoorbeeld naar het ‘demografisch regime’ in verschillende tijdvakken, naar de herkomst van de belangrijkste groepen migranten of naar de vraag hoe de regio zich hield in algemeen bekende periodes van economische neergang. Daarbij is enerzijds van belang hoe de ontwikkelingen in (het gebied van) Gelderland zich verhielden tot ontwikkelingen elders, terwijl anderzijds rekening gehouden wordt met mogelijke subregionale verschillen. Je werkt, waar nodig en mogelijk, samen met collega-onderzoekers.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse Geschiedenis, die junior onderzoekers graag een kans wil geven om werkervaring binnen het vakgebied op te doen. Om die reden worden met name pas afgestudeerde historici die over wetenschappelijke ambities beschikken, opgeroepen om op deze vacature te solliciteren. 

Wij vragen

  • Een afgeronde universitaire opleiding Geschiedenis;
  • Een zeer goede beoordeling van de MA scriptie (eindcijfer minimaal 8);
  • Aantoonbare affiniteit met historische demografie;
  • Ervaring met archiefonderzoek;
  • Een heldere en toegankelijke schrijfstijl;
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
  • Goede communicatieve en contactuele eigenschappen;
  • Het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken.

 Arbeidsvoorwaarden
De medewerker komt voor 6 maanden in dienst bij Stichting Erfgoed Gelderland in Arnhem. De daadwerkelijke locatie van waaruit de werkzaamheden worden uitgevoerd, zal in onderling overleg worden vastgesteld. Erfgoed Gelderland volgt de Museum CAO. De functie is gewaardeerd op maximaal € 2.530 bruto per maand bij een voltijds aanstelling.

Informatie

Uw sollicitatiebrief en CV stuurt u uiterlijk 22 november 2019 a.s. digitaal naar sollicitaties@erfgoedgelderland.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden op  2 december 2019.

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Dolly Verhoeven, d.verhoeven@let.ru.nl  of 06-51317020.