Wijziging Raad van Toezicht

Per 1 januari is Frans Baron van Verschuer teruggetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht van Erfgoed Gelderland. Volgens de richtlijnen binnen de  Governance Code Cultuur waren zijn termijnen voor het voorzitterschap verstreken. Tijdens de zitting van de Raad van Toezicht op 17 januari op Heerlijkheid Mariënwaerdt namen de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur  afscheid van hun voorzitter. Bij de vergadering was ook de nieuwe voorzitter aanwezig: Gerdo van Grootheest, in het dagelijks leven burgemeester van Culemborg. Hij zal de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht voorzitten op vrijdag 8 maart.

Wij danken Frans van Verschuer voor zijn inzet van de afgelopen jaren en heten de nieuwe voorzitter Gerdo van Grootheest van harte welkom!

Foto: Marc Wingens en Frans Van Verschuer in de bibliotheek van Landgoed Mariënwaerdt – CC-BY Erfgoed Gelderland