Wijziging auteursrechten

Afbeeldingen die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd, zijn niet langer auteursrechtelijk beschermd. Voor afbeeldingen waarvoor wel auteursrechten gelden, is €4,00 tot €4,50 een redelijke prijs. Dat besloot het Haagse Gerechtshof op 19 mei 2020 in een zaak van een uitgever tegen Erfgoed Leiden en Omstreken.

Deze uitspraak is van belang voor archieven en historische verenigingen in heel Nederland. Er rust geen auteursrecht meer op anoniem gepubliceerde foto’s op prentbriefkaarten van vóór 1950. Deze mogen dus zonder problemen online gezet worden. Zijn de foto’s van latere datum of niet-anoniem gepubliceerd, dan geldt een vergoeding van enkele euro’s. Meer informatie over de uitspraak leest u in het bericht van Erfgoed Leiden en Omstreken.