Websites ‘mijnGelderland’ en ‘Een wagen vol verhalen’ in de Koninklijke Bibliotheek

De koninklijke Bibliotheek gaat onze publiekswebsite en erfgoedplatform www.mijngelderland.nl archiveren, waarmee het voor lange termijn bewaard wordt. Daarnaast wordt ook de website www.eenwagenvolverhalen.nl gearchiveerd. Dit is een afgerond samenwerkingsproject van Erfgoed Gelderland en Omroep Gelderland.

De geschiedenis van vandaag wordt vooral online geschreven. Daarom archiveert de Koninklijke Bibliotheek al sinds 2007 de belangrijkste websites van Nederland. Zo voorkomen ze dat de onderzoekers van de toekomst te maken krijgen met een digitaal gat in ons geheugen.

De Koninklijke Bibliotheek verzamelt websites die een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet. “Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003.”De archiefversies zijn te raadplegen in de Koninklijke Bibliotheek.

Lees hier meer over de webarchivering van de Koninklijke Bibliotheek.