Waardecreatie door samenwerken en kennisdelen

De coöperatie Erfgoed Gelderland bestaat sinds 2010 en is de afgelopen jaren snel gegroeid qua ledenaantal. In het voorjaar van 2019 telt de coöperatie bijna 200 leden. Na de eerste jaren van ontwikkelen en positioneren,  is bij de Raad van Bestuur de behoefte ontstaan om de relatie met de leden te herijken en in te zoomen op de meerwaarde van de coöperatie als geheel.  Liesbeth Tonckens, directeur bedrijfsvoering heeft deze behoefte vertaald in een onderzoek, waarmee zij op 28 augustus haar masterstudie Bedrijfskunde aan de Business School Nederland succesvol afrondde. De onderzoeksvraag was tweeledig:

  • hoe kan de coöperatie haar toegevoegde waarde voor de leden vergroten?
  • hoe kan de coöperatie haar toegevoegde waarde beter zichtbaar maken?

De kern van het onderzoek bestond uit gesprekken met medewerkers en leden van Erfgoed Gelderland. Luisteren naar wat mensen en organisaties bezig houdt, aansluiten bij wat hen raakt. Daarin kan de coöperatie haar bestaansrecht versterken. Het onderzoek resulteerde in drie mogelijke  oplossingen:

  • meer aandacht voor strategie en profilering,
  • versterking van de in- en externe communicatie
  • kantelen van het business model waardoor Samen Verleden Toekomst Geven echt de kern van de organisatie wordt

Er is gekozen voor de eerste oplossingsrichting, maar ook de andere zijn kansrijk om de coöperatie te versterken en zullen de komende periode ook aandacht krijgen.

Lees de samenvatting van het rapport in de factsheet in onze Kennisbank
Lees hier het volledige rapport in onze Kennisbank