Vierde training op e-learning platform van Erfgoed Gelderland: Storytelling

Op het E-Learning platform van Erfgoed Gelderland is een vierde training toegevoegd: Storytelling. Deze e-training gaat over de theoretische basis van storytelling. U maakt op een laagdrempelige manier kennis met deze vorm van verhalen vertellen. Met storytelling vertelt u verhalen die het publiek raken, zodat zij de inhoud beter begrijpen en onthouden. Krijg grip op de vraag hoe u een goed verhaal vertelt als erfgoedorganisatie, dat beklijft bij de bezoekers.

Het doorlopen van de training neemt ongeveer 30 tot 45 minuten in beslag. De training bestaat uit verschillende soorten vragen, filmpjes en kennisschermen. Aan het eind van de  training wordt de opgedane kennis getoetst aan de hand van tien vragen. Bij een score van 60% of hoger ontvangen de deelnemers een certificaat. Deelname aan de training is gratis.

Op het E-Learning platform kunt u, eveneens gratis, ook de drie al eerder ontwikkelde E-Learnings volgen: Fondsenwerving, 10 Schadefactoren en vrijwilligersmanagement. Erfgoed Gelderland blijft het aanbod van trainingen aanvullen en vernieuwen. Heeft u behoefte aan een training? Stuur dan een e-mail naar info@erfgoedgelderland.nl.